Tecknar sexårigt avtal med Kustbevakningen

 
Tecknar sexårigt avtal med KustbevakningenFastigheten Majorna 219:7 har bra skyltläge mot infartsleden Oskarsleden och älven. Corem har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Kustbevakningen avseende 3 557 kvadratmeter i fastigheten Majorna 219:7 i Göteborg. Lokalerna kommer att rymma Kustbevakningens Göteborgskontor med arbetsplatser för cirka 90 anställda. Inflyttning planeras till andra kvartalet 2026.

Fastigheten Majorna 219:7 ligger längs Göta älv i stadsdelen Majorna, strax utanför trängselskattzonen, med bra kollektivtrafik och goda parkeringsmöjligheter. Den har också ett bra skyltläge mot infartsleden Oskarsleden och älven.

”Det är glädjande att Kustbevakningen valt att etablera sig i här. Som ny hyresgäst bidrar Kustbevakningen positivt till att stärka Majorna och till den utveckling som sker framöver i området. Tillsammans med hyresgästen kommer vi nu att göra anpassningar av lokalen”, säger Anna Lidhagen-Ohlsén, fastighetschef på Corem.

Uthyrningen till Kustbevakningen är den senaste i en rad uthyrningar som avtalats i fastigheten Majorna 219:7 de senaste månaderna. I maj kommunicerades att 3D-print aktören Freemelt flyttar dit.

”På kort tid har vi tecknat avtal med två mycket starka aktörer i fastigheten. Det visar på en väl fungerande kontorshyresmarknad och på att Corem kan erbjuda konkurrenskraftiga lokaler”, säger Anna Lidhagen-Ohlsén, fastighetschef på Corem. ”Nu fortsätter uthyrningsarbetet för att hitta de rätta aktörerna till återstående vakanta ytor.”

Förutom Kustbevakningen och Freemelt är även Senab hyresgäst i fastigheten.

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer