Tomt kontorshus blev hem för ukrainska flyktingar

 
Tomt kontorshus blev hem för ukrainska flyktingarPå Lautrupvang 3 i Ballerup, Danmark, har Wilborgs upplåtit kontorslokalerna till flyktingbostäder. När Ballerups kommun i Danmark behövde bostäder till ukrainska flyktingar upplät Wihlborgs en av sina kontorsfastigheter som stod tom i väntan på ett utvecklingsprojekt. De tidigare kontorsrummen gjordes om till 92 bostäder med plats för 250 flyktingar.

Kontorsbyggnaden i företagsområdet Lautrupparken i danska Ballerup hade stått tom i två år när Wihlborgs fick idén att erbjuda den till kommunen som behövde hitta bostäder till ukrainska flyktingar. Kommunen betalar bara för energiförbrukningen och den dagliga driften av fastigheten.

– Utvecklingsprojekt kan ju ta tid och när vi under tiden kunde använda en tom fastighet för att ge människor på flykt en trygg bostad tillsammans med sina landsmän ville vi gärna göra det, säger Wihlborgs A/S portföljchef Johan Tofte.

Byggnaden ingår i ett område ska utveckla med nya radhus och ombyggnad av befintliga byggnader. Etapperna i projektet har nu justerats så att flyktingarna kan bo kvar även när de nya radhusen börjar byggas.

Fastigheten var inredd med enskilda kontorsrum vilket gjorde det enkelt att bygga om dem till bostäder genom att riva ungefär varannan mellanvägg. Några har gjorts till enkelrum och i de stora lägenheterna finns det plats för en hel familj. Totalt har det inrättats 92 bostäder med plats för 250 flyktingar.

I den tidigare matsalen har det inrättats sällskapsrum och storköket har byggts om till 17 mindre kök där de boende kan laga mat.

Ballerups borgmästare Jesper Würtzen är glad över Wihlborgs erbjudande.

– Det är verkligen en fin gest. På det här sättet får vi plats för en hel del av de flyktingar som kommer hit och behöver inte sätta upp till exempel tältläger eller baracker. Det skulle både bli mycket dyrare och inte heller den bästa lösningen för flyktingarna.

Efter att kriget i Ukraina bröt ut antog danska Folketinget en nödlag som tillåter att kommersiella lokaler provisoriskt kan användas som bostäder. Det här är första gången som en tom kontorsbyggnad görs om till bostäder.


Källa: Wihlborgs

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer