Topplista: De bygger mest kontor

 
  • Bild: Geely

    Bild: Geely

Föregående
Nästa
 
Vasakronan, Skanska och Castellum toppar listan över byggherrarna som satsar mest på att byggstarta kontorsprojekt. Men marknaden är oviss och det finansiella läget pekas ut som ett orosmoln.

De tre största byggherrarna, när det gäller byggstartade kontorsprojekt i hela landet under perioden 2019-2023, var Vasakronan, Skanska och Castellum som alla tre byggstartat kontorsprojekt med byggkostnader på drygt 4 miljarder kronor. Det är tätt följda av NCC som hamnar på fjärde plats i rapportens sammanställning som bygger på inrapporterade uppgifter till Byggfaktas datas.

Tittar vi ut över landets storstäder så ger det en lite mer blandad bild. I Stockholm är det Fabege som ligger i topp med byggstarter på 3,6 miljarder kronor. I Göteborg tar Geely förstaplatsen med byggstarter på 1,9 miljarder. Och i Malmö är det Castellum som är störst med byggstarter på 2,3 miljarder kronor medan Vasakronan ligger högst i Uppsala med 1,2 miljarder kronor.

Enligt Daniel Kvant Suber, chef affärsutveckling region Stockholm och chef projekt på Castellum, är har man varit mer restriktiv det senaste året än brukligt .

– Vi har gott om möjligheter inom befintlig portfölj både vad gäller rot-projekt och nyproduktion men har som alla andra blivit mer restriktiva under det senaste året. Under 2023 och 2024 har vi tagit och fortsätter att ta väl avvägda investeringsbeslut, säger han.

Ökar eller minskar rot-projekten?

– Behovet av att investera i rot-projekt är relativt konstant, dock har marknaden påverkat även investeringsvolymen i dessa projekt vilket resulterat i att igångsättandet av nya projekt minskat något.

Ökar eller minskar andelen stora projekt?

– Likasom för samtliga av våra konkurrenter minskar investeringsvolymen i stora projekt under en period, detta gäller även för 2024.

Vilka är de största utmaningarna på kontorsmarknaden när det gäller byggstarter och projekteringar?

– Det är primärt två aspekter som påverkar antalet byggstarter, det är den i dagsläget avvaktande hyresgästmarknaden och den utmanande finansiella situationen.

På NCC, som hamnar på fjärde plats i den totala sammanställningen, ser man en låst fastighetsmarknad när det gäller kontor.

– Som vi rapporterade i senaste kvartalsrapporten har vi fram till årsskiftet upplevt en låst fastighetsmarknad, vilket också påverkat efterfrågan på kontor. Vi tittar på många möjligheter att starta projekt när förutsättningarna är rätt. Det vi samtidigt ser är att marknaden är tudelad där exempelvis samhällsbyggnader och flera segment inom infrastruktur går väldigt bra, vilket är positivt, säger Cecilia Granath som är interim presschef på NCC Sverige.

Vad är det kunderna efterfrågar när de söker ett nytt kontor?

– I de dialoger som vi har med våra kunder om kontor så efterfrågas bland annat fastigheter som har tydlig klimatprofil och lokaler som är energi- och klimateffektiva. Kunderna efterfrågar också attraktiva lägen med brett serviceutbud, smidiga kommunikationer och fastigheter där medarbetarens hälsa är i fokus. Ett inspirerande kontor är en konkurrensfördel vid rekrytering av personal då företagen vill öka närvaron av personal som arbetar från kontoren, säger Cecilia Granath.

De projekt som ingår i sammanställningen har bedömda byggkostnader över 25 miljoner kronor där majoriteten av byggkostnaden bedömts avse nyproducerade kontorsytor. Hela projektkostnaden ingår i den bedömda byggkostnaden. Projekten är byggstartade, eller bedöms komma att byggstartas, under perioden 2019–2023.