Uppsalas kontorsvakanser planar ut på hög nivå

 
Uppsalas kontorsvakanser planar ut på hög nivåVakansgrad för kontorslokaler i Centrala Uppsala och Stockholm, 2009-2023. Källa: CityMark Analys CityMark Analys kartlägger i detalj vakanser och uthyrningar på kontorshyresmarknaden i Uppsala och andra större städer två gånger om året. I höstens kartläggning framkommer att kontorsuthyrningarna i Uppsala sannolikt har minskat under 2023, både räknat i antalet hyresavtal och i uthyrda kvadratmeter. 

Sammantaget bedöms utfallet bli 65 tecknade hyresavtal om sammanlagt knappt 26 000 kvadratmeter under året. Räknat i kvadratmeter är detta lägre än det historiska genomsnittet men antalet tecknade avtal är något högre än genomsnittet. Efter att ha dominerats av uthyrningar i det nyare segmentet under föregående år har det äldre segmentet stått för majoriteten av uthyrningarna hittills under 2023.

Vakansgraden i centrala Uppsala har minskat från 9,3 procent i våras till 9,0 procent under hösten. Därmed verkar vakansgraden, efter en dramatisk uppgång i samband med stora myndighetsomflyttningar 2020/21, ha planat ut på en historiskt hög nivå de senaste kvartalen. Utanför centrum verkar dock vakanserna fortfarande vara ökande.

Uppsalas kontorsmarknad har genom gått en större omvandling de senaste tio åren där utbudet av nya, moderna kontorsytor i centrum mer än fördubblats, samtidigt som utbudet av äldre ytor stadigt minskat. Sannolikt har omvandlingen bidragit till att vakanserna ökat relativt mycket jämfört med för fem år sedan. Den vakansnedgång som noterats det senaste halvåret härrör sig dock helt till det nyare segmentet. För första gången sedan 2021 är nu vakansgraden lägre i det nyare segmentet än i det äldre.

Taggar

Inför flytten