Utvecklar Arenastaden med nya kontorshus och bostäder

 
  • Så här vill Fabege, Solna stad och C.F Møller Architects utveckla området vid Solna station i Arenastaden. Bild:   C.F. Møller Architects.

    Så här vill Fabege, Solna stad och C.F Møller Architects utveckla området vid Solna station i Arenastaden. Bild: C.F. Møller Architects.

  • C.F. Møller Architects

    C.F. Møller Architects

  • C.F. Møller Architects

    C.F. Møller Architects

Föregående
Nästa
 
Tillsammans med fastighetsbolaget Fabege och Solna stad har C.F. Møller Architects tagit fram en detaljplan för kontor och bostäder i Arenastaden i centrala Solna. Tre nya kontorsbyggnader och ett bostadshus föreslås i området.
– Samarbetet har varit en snabb och givande process, på under ett år har vi tagit oss till samråd, säger Sara Nilsson på C.F Møller Architects.

Solna station i Stockholm är en viktig kollektivtrafiknod i staden, en knytpunkt som utvecklas med kommande tunnelbana och regionaltågsstation. Området, som ligger strax öster om Solna station mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen, genomgår en stor utveckling där bland annat nya arbetsplatser och bostäder tillskapas. Med sin centrala placering och sitt attraktiva läge är projektet en viktig pusselbit i utvecklingen av Arenastaden. 

– Samarbetet med Fabege och Solna stad har varit en snabb och givande process, på under ett år har vi tagit oss till samråd. Vi har jobbat intensivt med att få ner byggnadernas stora skala, speciellt mot Gårdsvägen, för att få till en attraktiv, ljus och levande stadsmiljö. Stort fokus har legat på att skapa variation i både den stora och lilla skalan med fungerande, väl gestaltade volymer, attraktiva sockelvåningar och detaljrika fasader, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects, i ett pressmeddelande.

Det nya området, som är en del av kvarteren Stigbygeln och Tömmen, utvecklas till en mer levande och hållbar stadsmiljö som innefattar en mix av kontor och bostäder. Utmed Gårdsvägen skapas liv och stadsmässighet genom lokaler för service och handel i bottenvåningarna. Gatumiljön gestaltas på cyklisternas villkor och blir Solnas första så kallade cykelgata. Trafikens hastighet sänks genom att smala av körbanor och det ges plats för grönska och breda gångbanor.  

Tre nya kontorsbyggnader och ett bostadshus föreslås som skapar ett möte mellan det gamla och nya Solna. De fyra nya byggnaderna får ett varierat uttryck i fasad genom material, kulör och struktur. 
Kvartersstrukturen definieras av gränder vilka skapar förbindelser mellan Kolonnvägen och Gårdsvägen och ger plats till funktioner såsom infarter till garage, avfallshantering och utrymning.  Det så kallade Trapptorget kännetecknas av en stor generös trappa med inslag av grönska och integrerade sittplatser. Torget blir en plats att stanna upp till och förbättrar rörelsen från Solna station genom området.  

För att möta framtidens krav på en hållbar stadsmiljö är detaljplanen anpassad till trästomme för samtliga byggnader. Planens hållbarhetsmål kännetecknas av ett avancerat system för skyfallshantering och ambitiösa planer för återanvändning av regnvatten, vilket minskar vattenförbruk inne i byggnaderna. 


Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer