Utvecklar ny logistikhubb i Mölnlycke

 
  • Läget är strategiskt längs riksväg 40 nära Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats.

    Läget är strategiskt längs riksväg 40 nära Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats.

  • Link40 omfattar en yta på cirka 45 hektar och cirka 240 000 kvm BTA.

    Link40 omfattar en yta på cirka 45 hektar och cirka 240 000 kvm BTA.

Föregående
Nästa
 
Balder och Next Step Group etablerar Link40; ett nytt nav i Mölnlycke för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvadratmeter.

Link40 ska samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektorn för att tillsammans underlätta för branschen och samhället att ställa om till en mer hållbar gods- och logistiksektor såväl regionalt och nationellt som globalt.

– Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen. Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn, säger Jacob Torell, vd Next Step Group i ett pressmeddelande.

Läget är strategiskt längs riksväg 40, mellan Sveriges två största städer och med närhet till stora godsnav som Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats.

– Som engagerad fastighetsägare vill Balder bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom ansvarsfullt ägande och förvaltande, vid byggnationen och inte minst genom att skapa rätt förutsättningar för andra att göra goda affärer. Vi är glada att vara en del av Link40 och ser fram emot att utveckla platsen tillsammans med likasinnade, säger Balders vd Erik Selin.

Balder och Next Step Group har tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg. Parterna vill tillsammans arbeta för att platsen ska kunna utvecklas till en regional gods- och logistikhubb med ambitionen att också fungera som en pilot och testbädd för utveckling av utsläppsfri godstrafik – lösningar som sedan förhoppningsvis kan skalas upp och spridas till andra hubbar.

Härryda kommun har gett etableringen ett positivt planbesked och senare i år går detaljplanen ut på samråd. Om allt går enligt plan kan byggstart ske i slutet av 2023.


Jenny Fors

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer