Vakanserna ökar snabbt i Göteborg

 
  • Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2023.

    Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2023.

  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Göteborg (inkl. ytterområden) 2009-2022.

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Göteborg (inkl. ytterområden) 2009-2022.

Föregående
Nästa
 
Vakansgraden för kontor har ökat kraftigt i Göteborg samtidigt som uthyrningarna varit rekordmånga, enligt den senaste kartläggningen från CityMark Analys. Det svagare konjunkturläget och de stora tillskotten av nya kontorsytor medför att det just nu är hyresgästernas marknad på Göteborgs kontorsmarknad.

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra större städer i Sverige två gånger om året. Efter en viss utplaning under 2022 så visar den senaste kartläggningen att vakanserna återigen ökar. I centrala Göteborg var vakansgraden under det första kvartalet i år 9,5 procent, den högsta nivån på nästan 20 år.

Ökade vakanser noteras i de flesta stadsdelar, framför allt i de allra mest centrala delarna (Central Business District) och i Gårda. Även utanför centrala Göteborg har vakanserna ökat. Vakanserna har ökat både i det nya och det äldre segmentet. Trots det stora tillflödet av nyproducerade kontorsytor så är dock vakansgraden fortfarande lägre i det nyare kontorssegmentet än i det äldre, vilket indikerar ett stort intresse för det nyproducerade.

– Efterfrågan på kontorsyta Göteborg drabbades först negativt av pandemin och nu väntas den kommande lågkonjunkturen dämpa ökningen av antalet sysselsatta som jobbar på kontor. Sammantaget innebär detta att marknaden har svårt att svälja all nyproduktion utan att det uppstår vakanser på andra ställen och att vakansgraderna stiger snabbare än i andra städer, säger Cecilia Gunnarsson, marknadsanalytiker på CityMark Analys.

Omsättningen på hyresmarknaden är rekordhög

Bruttouthyrningen av kontorslokaler föll i samband med pandemiutbrottet 2020. Redan 2021 var dock uthyrningsaktiviteten tillbaka på högre nivåer än tidigare, mycket tack vare uthyrningar i nybyggnationsprojekt. För 2022 noteras nya rekord både när det gäller antalet tecknade hyresavtal och antalet uthyrda kvadratmeter med drygt 300 avtal om sammanlagt 185 000 kvadratmeter.

Omsvängningen av omsättningen mot nya och moderna lokaler har fortsatt under 2022. Mer än 60 procent av den uthyrda ytan avser numera lokaler i det bättre segmentet. Uthyrningen till coworkingoperatörer och andra aktörer som tillhandahåller flexibla kontorslösningar har också fortsatt öka. Under 2022 gick nästan 9 procent av all uthyrning till dessa aktörer

– De senaste årens ökade nyproduktion av kontorsytor har stora effekter på Göteborgs kontorsmarknad. Efterfrågan på moderna och flexibla lokaler är hög, men inte tillräckligt för att svälja alla nya lokaler på en gång. Dessutom tränger nyproduktionen undan äldre, mindre moderna lokaler i lite sämre lägen säger Tor Borg, Analyschef på CityMark Analys.


Källa: CityMark Analys
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer