Västsveriges hetaste byggprojekt presenteras

 
Västsveriges hetaste byggprojekt presenterasJernhusen och NCC utvecklar den nya signaturbyggnaden Park Central. I centrala Göteborg blir Park Central den första etappen i utvecklingen av området runt Centralstationen. Det är ett av projekten som Byggfakta kommer att samtala kring under Byggmässan i Göteborg den 26 april.

Göteborgsområdet växer så det knakar och flera stora stadsutvecklingsprojekt pågår parallellt. "Vi har börjat kalla Västkusten för Byggkusten av en anledning", säger Peter Åhs på Byggfakta.

Forsåker växer fram som en helt ny stadsdel i Mölndal med 3 000 nya bostäder och 4 000 kontorsplatser – samtidigt som den anrika historiken ska bevaras. Mölndala Fastighets uppdrag består i att skapa ett besöksmål och en destination i och runt den gamla industrimiljön. 

Ett annat prestigefyllt projekt, som väcker stort intresse i branschen, är utvecklingen av området runt Centralstationen där Jernhusen och NCC utvecklar den nya signaturbyggnaden Park Central, som blir den första etappen att bygga i området – i början av 2024. På drygt 40 000 kvadratmeter möts kontor, butiker och service med en unik takpark. Kontorshuset får även egen uppgång från Västlänken. 

Inte långt efter Park Central påbörjas även Jernhusen byggnation av ett nytt stationshus under 2024. Det nya stationshuset omfattar cirka 15 000 kvm och ska förstärka länken mellan staden och resten av regionen.

Byggfakta bjuder in till frukostseminariet ”Västsveriges hetaste byggprojekt” den 26 april klockan 07.30-09.00. På seminariet berättar byggherrarna till de olika projekten om visioner, planering och byggprocesser.

På Byggmässan kommer Byggfakta även arrangera ”Byggkonjunkturen- hur djup blir nedgången”. Tor Borg, analyschef på CityMark Analys och Byggfakta, presenterar nuläge och framtidsutsikter för byggandet inom olika sektorer.

Byggmässan i Göteborg äger rum på Prioritet Serneke Arena 26-27 april.

Taggar

Göteborg