"Vi är alla stenåldersmänniskor"

 
Vi är alla stenåldersmänniskorVi är i grunden stenåldersmänniskor som mår bäst i skogen. Foto: Getty Images Rummet påverkar oss mer än vi tror. Modern hjärnforskning visar att vi alla borde jobba i skogen. Vi är i grund och botten alla stenåldersmänniskor och inte skapta att sitta i kontorsmiljö.

 Det räcker inte att bygga ett snyggt kontor med läckra färger och sedan hoppas på att människor ska trivas. Vår hjärna reagerar instinktivt med nedärvda impulser. Ett exempel är att du kan sänka temperaturen med fem grader i ett rött rum i jämförelse mot ett blått rum. Vi kommer ändå uppfatta det röda rummet som lika varmt. För att skapa en bättre arbetsmiljö bör vi tar en större hänsyn till hjärnan. Det menar kontorsstrategen Sven Ostner på ÅWL Arkitekter.

– Vi lägger väldigt mycket energi på att minska kostnaden för kontorsbyggnaden och underhåll men det är lönerna som är den absolut mest största delen av ett företags utgifter. Vi borde därför ägna mer fokus på att skapa kontor där medarbetarna trivs och jobbar effektivt, säger han.  

Hjärnan kan inte urskilja en enskild effekt utan alla intryck samspelar i en kontext. Det tar bara 0,2 sekunder för den så kallade reptilhjärnan att registrera och reagera på en miljö. Med rätt kunskap kan man exempelvis skapa ett kontor som gör medarbetarna mer effektiva och välmående. 

Sven Ostner lyfter fram ett exempel som han hämtar från sjukhusvärlden. Flera studier visar att man genom att utforma rummen där patienterna vårdas i rätt utformade rum kan minska medicineringen och påskynda tillfrisknandet. 

– Det kan man förklara med hjärnforskning. Med rätt verktyg kan du öka produktiviteten på till exempel ett kontor med tio till 30 procent, fortsätter han.

En förklaring till att vi har svårt att anpassa oss till en urbanlivstil med ett arbete inomhus kan förklaras med mänsklighetens historia. De flesta vet att man mår bra av att ta en promenad i skogen men det är inte alla som funderat över orsaken. 

– Vi reagerar negativt på en urban miljö men går vi in i en skog mår vi mycket bättre. Det här har man forskat på ibland annat Sydkorea och resultaten är entydig. Det är bevisat att skogsmiljön kan bota depressioner. Vi presterar dessutom bättre i skogen och de här kunskaperna borde få konsekvenser för hur vi utformar våra kontor och arbetsplatser, säger Sven Ostner.

För att illustrera människans utveckling lyfter han fram en två meter lång tumstock. Om det motsvarar vår historia har vi haft permanenta byggnader under fem centimeter och kontor i en halv millimeter av den två meter långa utvecklingen som motsvarar cirka 400 000 år. 

– Det här är nedärvda beteenden som vi kan dra nytta av. En hyresgäst kan spara halva hyran om ett kontor utformas på ett medvetet sätt, säger han.

Det går till och med att mäta i form av arbetsglädje och produktivitet. 

– Vi måste ta hänsyn till att vi är stenåldersmänniskor om vi vill vara framgångsrika med vår arbetsmiljö, säger Sven Ostner.

 

Av: Samuel Karlsson

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer