Viktigt att planera AV-teknik tidigt i kontorsprojektet

 
Viktigt att planera AV-teknik tidigt i kontorsprojektetAtt planera AV-tekniken redan från start är kostnadseffektivt, snyggt, funktionellt och miljövänligt. Idag ställer arbetsgivare nya krav på sina kontor och lokaler. Man vill kunna arbeta flexibelt, utnyttja rum för flera syften och samarbeta effektivt på distans. Då är genomtänkt AV-utrustning helt avgörande. Vid nyproduktioner har man ett gyllene tillfälle att integrera AV-tekniken redan från start. 

Kontorshyresgäster efterfrågar funktionella, moderna och attraktiva AV-lösningar. Då går det inte att lägga till AV-utrustningen dagarna innan hyresgästen flyttar in. Tvärtom, om det ska bli bra är det viktigt att entreprenörer och byggherrar involverar AV-specialister redan från start. På samma sätt som man gör med IT-leverantören.

Att planera AV-tekniken redan från start är kostnadseffektivt, snyggt, funktionellt och miljövänligt. Informationsteknik har sammanställt några tips och idéer som kommer göra ditt nästa AV-projekt enklare och bättre.

Checklista för framgångsrik AV-planering vid nybyggnation

1. Bjud in AV-specialister tidigt: Se till att din AV-leverantör är en del av byggprocessen från början. Då undviker du dyra och mindre bra efterhandslösningar.

2. Inkludera AV i detaljplanering: Se till att er AV-specialist får tillgång till arkitekter och entreprenörer för att säkerställa att alla tekniska lösningar harmoniserar med byggnadens utseende och tänkta användning.

3. Miljöaspekter: Integrera miljövänliga AV-lösningar som del av byggnadens övergripande miljömål.

4. Nätverk och IT: Säkerställ att det finns tillräckligt med nätverkskapacitet och nätverksuttag – och att de monteras på rätt ställe. Det gör att AV-utrustningen fungerar – och ser ut – som det var tänkt och minimerar risken för tekniska störningar för hyresgästen. Bygg in flexibilitet, redan från start, så att IT inte blir en begränsande faktor när behoven ändras över tid.

5. Kabel- och kanalisationsplanering: Lämna över detaljerade planer för kabeldragning och kanalisation till din AV-leverantör i ett tidigt skede.

6. Aktiv och passiv utrustning: Identifiera behovet av olika typer av högtalare, mikrofoner och annan utrustning baserat på hur ni planerar att använda olika rum och utrymmen.


Text: Karl Arnell, Informationsteknik

Taggar

Inför flytten