WeOffice lanserar utbildning till certifierad arbetsplatsstrateg

 
WeOffice lanserar utbildning till certifierad arbetsplatsstrategAram Seddigh, arbetsplatsstrateg på WeOffice, håller i nya utbildningen. Foto: WeOffice. Utbildningen riktar sig till olika yrkesgrupper och roller som är involverade i förändringsarbete kring kontorslayout och arbetssätt. Deltagaren får kunskap och verktyg till att ta fram och implementera arbetsplatsstrategier.

I november lanserar WeOffice en utbildning till certifierad arbetsplatsstrateg. Deltagarna kan välja att delta fysiskt eller digitalt.

Efter avslutad kurs har deltagaren möjlighet att genomgå examination och erhålla en certifiering som arbetsplatsstrateg som intygar att man besitter de kunskaper som behövs för att stötta organisationer att förflytta sig från ett nuläge till en önskad framtid.

Kursledare är Aram Seddigh, som har mer än 10 års erfarenhet av ämnesområdet. Först som forskare och sedan sex år tillbaka som arbetsplatsstrateg där han stöttat både privata och offentliga verksamheter samt både stora och små organisationer vid förändring till ett nytt kontor och arbetssätt. Aram är doktor I arbets- och organisationspsykologi, leg. psykolog och ekonom.

Kursen är uppdelad i två delar:

Delmål för del 1

- Kännedom om de vanligaste kontorsutformningarna samt arbetssätt och skillnaden dem emellan.  
- Kännedom om de viktigaste rönen om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet.  
- Kännedom och förståelse för om 5 principer som sammanfattar relevant forskning och ger vägledning för hur adekvata arbetsplatsstrategier kan skapas.

Delmål för del 2

- Kännedom och förståelse för underlag och analyser som krävs för att ta fram en adekvat arbetsplatsstrategi.
- Vad de 5 principerna innebär för hur kontorslayouten ska utformas för att underlätta önskvärda beteenden.
- Hur underlagen kan sammanföras till en arbetsplatsstrategi  

 

 

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer