Bygger till och förlänger hyresavtalet

 
Bygger till och förlänger hyresavtaletSLP bygger till 3 000 kvadratmeter och förlänger ett befintligt hyresavtal i Helsingborg. SLP förvärvade fastigheten Ackumulatorn 1 i Helsingborg i december 2022 och har nu tecknat ett avtal med en av de befintliga hyresgästerna om en tillbyggnation. Byggnaden kommer utökas med 3 000 kvadratmeter, varav 2 500 kvadratmeter kyld yta och 500 kvadratmeter kontor. 

Det nya fullt indexerade hyresavtalet börjar löpa från 1 maj 2025 med en löptid om 11 år, vilket innebär en förlängning om drygt 10 år och en framtida årshyra om 7,5 mkr. Hyresökningen samt lägre fastighetskostnader beräknas ge en driftsnettoförbättring för SLP om cirka 5,5 mkr årligen. Projektet kommer ske i etapper och beräknas vara slutfört per april 2026. Den totala investeringen uppgår till cirka 65 mkr. Avtalet är villkorat av bygglov erhålls.

”Vi är mycket nöjda med den förädlingsresa vi gjort såhär långt med denna fastighet. Dessutom finns ytterligare byggrätt kvar att växa vidare på. Vår affärsidé bygger på att skapa värdetillväxt genom löpande förädling av logistikfastigheter i Sveriges mest attraktiva logistikpunkter. Förädlingen leder även till hållbara tillgångar med hållbar finansiering och optimerat driftsnetto”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

SLP ser hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen och en naturlig del av det operativa arbetet som ska bidra till dels en bättre miljö och ett bättre samhälle, och dels en god avkastning till bolagets ägare.

Taggar

Öresund