Byggnad på Skeppsholmen återuppbyggd efter brand

 
 • Kasern II på Skeppsholmen. Foto: Melker Dahlstrand

  Kasern II på Skeppsholmen. Foto: Melker Dahlstrand

 • Längst upp i byggnaden ligger ateljén som bjuder på en fantastisk rymd. Foto: Melker Dahlstrand

  Längst upp i byggnaden ligger ateljén som bjuder på en fantastisk rymd. Foto: Melker Dahlstrand

 • Vid återuppbyggnaden nyttjades möjligheten att återgå till byggnadens ursprungliga rumsindelning med stora öppna rum likt de tidigare logementsalarna.

  Vid återuppbyggnaden nyttjades möjligheten att återgå till byggnadens ursprungliga rumsindelning med stora öppna rum likt de tidigare logementsalarna.

 • Efter branden 2016. Foto: Mattias Ek Stadsmuseet i Stockholm

  Efter branden 2016. Foto: Mattias Ek Stadsmuseet i Stockholm

Föregående
Nästa
 
Statens fastighetsverk välkomnar hyresgästerna till nyrenoverade Kasern II. År 2016 eldhärjades byggnaden och stora delar fick vattenskada efter släckningsarbetet.

– Vi är glada över att få välkomna våra hyresgäster Statens konstråd och Nordens välfärdscenter till Kasern II. Byggnadens yttre och inre har återuppbyggts med traditionella metoder och material och tas nu åter i bruk, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Återuppbyggnaden av Kasern II har utförts i två etapper. I första etappen restaurerades och återställdes fasaden, fönstren, taket och takkonstruktionen. I andra etappen återuppbyggdes byggnaden invändigt och hyresgästanpassades.

– Vi har strävat efter att återskapa rumsindelningen genom att gå tillbaka till stora öppna rum likt de tidigare logementsalarna. Stor vikt har lagts vid att ta tillvara på Kasern II:s kulturhistoriska värden och byggnadens tongivande byggnadsperioder. Något som bland annat återspeglas i färgsättningen, säger Erika Haglund Engdahl, projektledare för den invändiga renoveringen av Kasern II.

M3 Bygg AB har varit generalentreprenör för projektet och arkitekt för etapp ett är Ahrbom & Partner Arkitektkontor och för etapp två AE/OW arkitekter AB.

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer