Dålig ljudmiljö på kontoret gör att fler vill jobba hemma

 
Dålig ljudmiljö på kontoret gör att fler vill jobba hemmaEndast hälften av kontorsarbetarna är i dag nöjda med sin arbetsgivares insatser att förbygga oljud på kontoret. Foto: Hugo de Jong Enligt en ny Sifo-undersökning visar att bara en av fyra vill jobba heltid på kontoret efter corona. Mer än två tredjedelar vill arbeta hemifrån under delar av arbetsveckan. De som är missnöjda med kontorets ljudmiljö vill i större utsträckning arbeta hemifrån.

Endast en av fyra kontorsarbetare vill jobba heltid på kontoret när coronakrisen är över. De flesta, nästan två tredjedelar, vill arbeta hemifrån minst tre dagar i veckan. Endast en av 20 (5%) vill jobba hemifrån på heltid.

– Under krisen har många ifrågasatt behovet av stora kontor, då arbete hemifrån ofta fungerar. Vår undersökning visar dock att nästan alla fortfarande vill ha ett kontor att gå till, särskilt om ljudmiljön på kontoret är bra, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

Personer som är nöjda med ljudmiljön på kontoret vill oftare jobba heltid på kontoret efter coronakrisen (26 %), jämfört med de som är missnöjda (15 %). Av de som är nöjda med ljudmiljön på kontoret är hälften (49 %) också mer produktiva på kontoret. Av kontorsarbetare som är missnöjda med ljudmiljön är ungefär en av fyra (28 %) mer produktiva på kontoret.

– Sambandet mellan god ljudmiljö och attraktivt kontor är starkt. Ledare som månar om medarbetarna och fastighetsägare som vill behålla sina hyresgäster bör därför agera för att förbättra kontorens ljudmiljö, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

Nära varannan kontorsarbetare (44 %) anser att de är mest produktiva på kontoret. Betydligt färre, nära var fjärde kontorsarbetare (24 %), anser att de är mer produktiva hemma.

Fler män än kvinnor vill arbeta heltid på kontoret (27 respektive 20%). Kontorsarbetare i Värmland, Dalarna och Gävleborg vill i dubbelt så hög grad arbeta heltid på kontoret efter coronakrisen, jämfört med stockholmare (36 respektive 18%).

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av akustikföretaget Ecophon under perioden 5–7 oktober 2020. Totalt 1001 kontorsarbetare besvarade frågor om hemarbete, kontor och oro för Covid-19. 

Taggar

På kontoret

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer