De närmar sig 40 år på Medeon

 
De närmar sig 40 år på MedeonUnder de olika utvecklingsfaserna har Biora bokstavligen växt så att det knakar och flyttat eller renoverat över tio gånger i olika lokaler på Medeon. På Medeon Science Park i Malmö har medicinteknikföretaget Biora upplevt flera utvecklingsfaser och ännu fler lokalbyten. Här är skälen till att de gärna håller sig i Öresundsregionen.

Under de olika utvecklingsfaserna har Biora bokstavligen växt så att det knakar och flyttat eller renoverat över tio gånger i olika lokaler på Medeon.

– Vi har alltid kunnat expandera och utvecklas under samma tak och inte behövt hyra lager, labb eller lokaler någon annanstans. Det har betytt mycket för oss att kunna stanna på Medeon. Både för anställda och besökare är det en fördel att vi finns i centrala Malmö. Vi ser närheten till kollektivtrafik, butiker och restauranger som en unik fördel för en tillverkningsanläggning, berättar Brian Bratz-Boyd, vd på Biora i ett pressmeddelande.

För Biora har det varit en självklarhet att stanna i Öresundsregionen och Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns.

– Alla leverantörer vi behöver finns här. Närheten till högskolor och universitet med många kandidater med rätt utbildning är också viktig, så att vi hela tiden är rustade med rätt kompetens. Inte minst nu när konkurrensen om teknisk kompetens hårdnar.

Precis som för de flesta andra bolag idag står hållbarhetsfrågan högt på agendan.

– Straumann Group har satt som mål att all el ska vara förnybar på anläggningarna fram till 2024 och att hela verksamheten ska vara klimatneutral år 2040. I hållbarhetsarbetet ingår även våra medarbetares välmående. Sammantaget kommer hållbarhet att bli en alltmer dominerande del av vår verksamhet och som också styr var vi etablerar oss.

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och Wihlborgs (40 procent) och erbjuder moderna labbytor, kontor, produktionslokaler och lager i alla storlekar. Ett 60-tal företag är verksamma här idag och allt fler attraheras. Totalt är mer än 100 000 kvadratmeter reserverade för verksamheter inom life science-området.


Källa: Wihlborgs

Taggar

Öresund