De väljer Studio Stockholm Arkitektur för nytt kontor

 
De väljer Studio Stockholm Arkitektur för nytt kontorCirio advokatbyrå flyttar till Hufvudstadens fastighet Vildmannen 7. Cirio advokatbyrå flyttar till en attraktiv adress i centrala Stockholm och tar fortsätt hjälp av Studio Stockholm Arkitektur i projektet. Uppdraget omfattar gestaltningskoncept och inredningsprojektering för de fyra översta våningsplanen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan. 

Redan 2020 agerade Studio Stockholm partner i strategiarbetet för Cirios kommande lokaler, och man har sedan dess bistått genom sök- och utvärderingsprocessen. När arbetet nu går in nästa fas är fokus på att skapa en kontorsmiljö som speglar Cirios position som utmanare i en konservativ bransch.

– Vi är otroligt glada över förlängningen av det här samarbetet. Det är alltid väldigt spännande att få vara med och skapa en slutprodukt med den uttalade ambitionen att ligga i absolut framkant i en viss bransch. Det är också ett uppdrag som passar oss väldigt bra, både sett till vår erfarenhet av liknande projekt och vad vi som studio själva kommer från, säger Marco Checchi, ansvarig arkitekt och medgrundare till Studio Stockholm i ett pressmeddelande.

Det nya kontoret på cirka 2 200 kvadratmeter kommer att erbjuda en dynamisk och varierad arbetsmiljö – med en rad olika lösningar för arbetsflöden, möten och projekt – jämfört med det traditionella advokatkontoret.

Fastigheten totalförstördes i en brand

Efter den brand som år 2017 totalförstörde fastigheten i Biblioteksstan har ett omfattande arbete gjorts med att bygga en ny fastighet bakom stenfasaden, som var det enda som undkom lågorna. Dagens lokaler erbjuder stora, flexibla ytor med goda möjligheter att låta Cirios varumärke ta plats och stötta byråns expansion.

– Vi vill ha en partner som kan utmana oss vad gäller både den fysiska gestaltningen och det arbetssätt som bäst svarar upp mot våra affärsmål. Studio Stockholm har gjort detta med bravur – de vann snabbt vårt förtroende genom att visa att de vill förstå våra utmaningar på djupet och därmed skapa lösningar som svarar upp mot våra behov, säger Lars-Henrik Andersson, delägare på Cirio.

Inflytt för de drygt 130 medarbetarna är planerat till hösten 2023.

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer