Distansarbete kan orsaka ökad stress

 
  • Allt fler möten sköts med videokonferens. Foto: Getty Images

    Allt fler möten sköts med videokonferens. Foto: Getty Images

  • Anki Udd

    Anki Udd

Föregående
Nästa
 
Chefernas arbete blir extra utmanande när den dagliga kontakten med medarbetarna måste skötas digitalt. Allt fler upplever att distansarbete orsakar ökad stress. 
- Både chefer och medarbetare kan uppleva stress när den dagliga kontakten enbart sker med digitala hjälpmedel, säger Anki Udd som är ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna. 

Nyligen genomförde Ledarna en Novus undersökning som visade att chefer i Sverige är positivt till en allt mer digitaliserad tillvaro. Coronaepedimins framfart har bidragit till att snabba på digitaliseringen på gott och ont. Den nya situationen kräver ett mer aktivt ledarskap i nya kanaler menar Anki Udd.

- För den som är chef är det viktigare än någonsin att känna till olika medarbetares behov och förutsättningar. En del är mer självgående än andra. Vissa trivs med att jobba hemma och andra går igång på den sociala interaktionen med kollegorna. Det kräver ett flexibelt ledarskap som tar hänsyn till medarbetarnas drivkrafter och förutsättningar, säger hon.

Redan i rapporten ”I förändringens riktning” som Ledarna tog fram precis före pandemins utbrott konstaterade man att distansarbete blivit allt vanligare. De digitala verktygen underlättar för flexibla arbetssätt och gränsen mellan jobbet och privatlivet suddas ut. Möjligheterna att anpassa arbetstiden och vart man jobbar för att det ska underlätta för individen ökar. Men de negativa effekterna är att man aldrig blir riktigt ledig den sociala kontakten mellan medarbetarna går förlorad. Det spontana mötet vid kaffemaskinen går inte att återskapa med digitala verktyg.

- Ofta kan man lösa mindre problem som uppstår under en arbetsdag smidigare om man har en fysisk närvaro och kan ställa en fråga direkt till sin chef. Du behöver inte vänta till nästa inbokade morgonmöte. När allt större del av arbetet genomförs på distans är det viktigt att chefen gör sig tillgänglig för medarbetarna, fortsätter hon.

En av de allvarligaste negativa effekterna av digitaliseringen och allt mer distansarbete är risken för ökad stress bland medarbetarna. Medarbetarna får ett större ansvar att utföra sina uppgifter utan att chefen är fysiskt närvarande och många kan uppleva att det är svårt att visa att de faktiskt gör det jobb som förväntas av dem, menar Anki Udd.

- När allt fler jobbar på distans blir det ännu viktigare än tidigare att sätta upp tydliga mål för varje medarbetare. Ramarna måste bli tydliga så att alla vet att de levererar det som förväntas av dem. Annars är risken att man jobbar för mycket. Stressen ökar och det finns risk att det på sikt kan leda till psykisk ohälsa, säger hon.

Rapporten visade också att digitaliseringen medfört att chefernas arbetsbörda ökat. Allt fler upplever att de måste lägga mer tid på allt. De ska boka sina resor, bokföra fakturor, coacha och utveckla medarbetare och jobba strategiskt. Uppgifter som tidigare sköttes av administrativ personal ska de nu sköta själva med hjälp av digitala verktyg. Det är en ekvation som är svår att få att gå ihop i normala fall men det blir ännu tydligare i den extrema situation som framkallats av coronaepidemin.

- Vi behöver fundera över vad vi rekryterar våra chefer till. Ska de driva verksamheten eller sköta administrativa uppgifter? Nu när allt fler måste jobba på distans behöver de dessutom sköta täta kontakter med medarbetarna med hjälp av digitala verktyg. Det blir ytterligare en utmaning, säger Anki Udd.

    Av: Samuel Karlsson

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer