Första etappen av Micropower Groups jättefabrik färdigställd

 
Första etappen av Micropower Groups jättefabrik färdigställdMicropowers personal har nyligen fått tillgång till lokalerna i Växjö. Första milstolpen är passerad i bygget av 25 000 kvadratmeter batteri- och laddarproduktion, huvudkontor och innovationscenter för snabbväxande Micropower Group. Viljan var att spegla företagets värdegrund av resurssnålhet och minimal miljöpåverkan. ”Vi har absolut nått fram med det”, säger projektledare Sven Olsson.

Intill väg 30 mot Växjö flygplats pågår fabriksbygget där laddarproduktionen med tillhörande kontor och matsal nu står klar. Inflytt pågår och efter sommaren ska Micropower Groups medarbetare tillbringa en stor del av sin vardag här, meddelar Arkitektbolaget.

– Ledorden har varit ’enkelt men wow!’ Man kan tycka att fabrikslokaler brukar vara trista, men vi har lagt till arkitektoniska kvaliteter som lyfter intrycket utan att förbruka extra resurser. Fina trädetaljer bryter av från det rent funktionella. De ger en mänskligare miljö och positiv upplevelse för dem som arbetar, säger Johannes Debus, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget, i ett pressmeddelande.

Han visar på träet i trappor och det bröstshöga räckverket runt en stor balkong som överblickar hela produktionshallen från ett entresolplan. Här kan besökare få en pedagogisk överblick över verksamheten utan att gå i vägen för dem som arbetar.

– Vi har jobbat mycket med fönstersättningen också. Dagsljus kommer in medan medarbetarna kan blicka ut, få kontakt med yttervärlden och se väder och vind. De har utsikt över två fina, gröna innergårdar där de sedan kan ta sina pauser. Det blir ett värdefullt andningshål i ett annars kargt industriområde, säger Johannes Debus.

För Micropowers personal som nyligen fått tillgång till lokalerna har den första upplevelsen varit positiv.

– Alla är jätteglada över hur det har blivit och ser mycket fram emot flytten. Vi får betydligt bättre materialflöden i produktionen. Trots en mycket stor byggnad blir det lätt att ta sig mellan olika avdelningar. I vår innovativa bransch är det oerhört viktigt att utbyta erfarenheter mellan produktion, tjänstemän och teknikutvecklare, säger Sven Olsson, projektledare på Micropower Group.

Resurssnålt och framtidssäkrat

De kompakta och yteffektiva lokalerna sparar resurser på många plan. Mindre material går åt under byggnationen, tid sparas in under arbetsdagen och inga onödiga ytor värms upp eller ventileras över tid. Särskilt viktigt då en del i arkitektuppdraget var att spegla Micropowers värdegrund av resurssnålhet och minimal miljöpåverkan.

– Vi har absolut nått fram med det. Dessutom har vi fått god flexibilitet inför framtiden. I vår bransch händer mycket på kort tid, vi räknar med en fortsatt hög tillväxttakt. Den här fabriken kan vi använda på olika sätt under lång tid framöver tack vare stora och flexibla ytor. Vi inreder dem på ett sätt dag ett, men det kommer förändras vartefter vi introducerar nya produkter.

Även om funktionella lokaler är en verksamhetskritisk faktor så är även de estetiska värdena en framgångsfaktor, enligt Sven Olsson.

– Det täta samarbetet med arkitektbolaget har varit väldigt intressant, framförallt för att de har ett delvis annat fokus än vi. Medan vi tänker främst på hur byggnaden ska användas så slår de vakt om detaljerna, som träräckena ute i produktionen. Det är sådant som skapar den värdefulla wow-känslan.

Fabriken i sin helhet ska stå helt klar i början av 2025. 

Källa: Arkitektbolaget

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer