Framtidens kontor planeras i Lund

 
Framtidens kontor planeras i LundBild: Wihlborgs. Med mindre än ett år kvar tills nya spårvägen mellan Lund central och ESS står klar börjar planerna för området runt hållplatsen Ideontorget ta form. Med byggrätter på båda sidor om spåren har Wihlborgs möjlighet att vara med och utveckla den närliggande miljön. Innovation, smart teknik och brett serviceutbud är några av sakerna som kommer känneteckna kontoren som planeras vid Ideontorget.

Hållplatsen Ideontorget ligger mitt i hjärtat av Ideon Science Park. Här har Wihlborgs en byggrätt på cirka 30 000 kvadratmeter. Under hösten har man påbörjat planeringen av de ca 9 000 m² som ingår i den första etappen, som ligger direkt norr om hållplatsen. 

– Med de nya husen invid Ideontorget blir hela Ideon en ännu mer attraktiv, hållbar och över dygnet mer levande stadsdel, säger Maria Ivarsson, regionchef för Wihlborgs i Lund.

Här planeras rum för mer innovationsmiljöer med moderna arbetsplatser. 

– Vi vill skapa en byggnad som sticker ut och samtidigt tar hänsyn till miljön och människorna som skall arbeta där. Fastigheten kommer uppfylla högt ställda hållbarhetskrav och huset certifieras som Miljöbyggnad Guld, berättar Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs.

Ambitionen är också att certifiera fastigheten enligt WELL. WELL är en certifiering för byggnader som sätter människans hälsa och välmående i centrum. I WELL-fastigheter har bland annat ljus och belysning, inomhusluft, grönska och utformning som uppmuntrar till rörelse och gemenskap framträdande roller.

– Unikt för projektet är vår ambition om ett klimatneutralt hus. Det händer mycket inom teknik och material inom fastighetsområdet just nu, något vi följer nära. Vårt stora bestånd ger oss möjlighet att testa innovativa lösningar och sedan föra dem vidare till nya projekt, säger Helena Pålsson.

/Redaktionen

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer