Frisk luft på kontoret utan drag

 
Frisk luft på kontoret utan dragRockfon presenterar akustikundertak med diffus ventilation. En bra kontorsmiljö handlar om frisk luft med rätt temperatur, bra belysning och reducering av buller och eko. Rockfon presenterar ett akustikundertak med diffus ventilation.

Utöver att inomhusmiljön bevisligen påverkar produktiviteten och det allmänna välbefinnandet, har luftutbytet, ljuset och akustiken i ett rum även inflytande på stress och trötthet – och därmed även vår hälsa. Därför har dessa faktorer införts i nya byggnadsstandarder, som exempelvis WELL, och blir dessutom oftare inkluderade i planeringen av nya byggnader.

Alla tre faktorer kan lösas med ett vitt akustikundertak med diffus ventilation, som är en av de lösningar som används mer och mer. Carsten Christensen, teknisk chef hos Rockfon, förklarar:

– Diffus ventilation är en integrerad lösning för inomhusmiljön, särskilt på skolor och kontor, som säkrar en optimerad fördelning av nerkyld frisk luft utan drag, temperaturskillnader eller ventilationsbuller. Med Rockfon Blanka får man dessutom bättre nyttjande av dagsljus och en optimerad akustik.

Då lufthastigheten genom det nedpendlade undertaket är lågt, är det möjligt att använda den kalla luften utifrån under större del av året utan förvärmning, i jämförelse med traditionell ventilation. Lösningen är därmed både energisparande och miljövänlig. Peter Fritzon, Key Account Manager från Rockfon, berättar:

– En av fördelarna med att tänka in diffus ventilation i nybyggnation är att man har behöver mindre utrymme ovan undertaken, vilket innebär att man kan höja den invändiga rumshöjden, så att man t.ex. kan ha större fönster och få in ännu mer dagsljus.

Dessutom behövs inga kylbafflar eller synliga ventilationsdon, vilket ger en mer visuellt harmonisk lösning. Peter Fritzon avslutar:

– Diffus ventilation förbättrar akustiken eftersom den absorberande ytan i undertaket helt enkelt blir större när man inte har några inaktiva, akustiska områden med ventilationsdon. Dessutom finns det inte några bullerkällor i rummet så som vid traditionell ventilation.