Här byggs Ystads största solcellsanläggning på tak

 
Här byggs Ystads största solcellsanläggning på takDe delar av BLS industries tak som täcks av den nya solcellsanläggningen. Foto: Johan Hörlin, EON Ystads största takanläggning med solceller byggs just nu på taket till BLS Industries fabrikslokaler. De 1216 solpanelerna beräknas kunna leverera en femtedel av BLS Industries totala årsförbrukning.

– Under sommarhalvåret kommer vi vara närmast helt självförsörjande och även tidvis generera ett visst överskott. Ekonomiska, miljömässiga men även produktionsstrategiska aspekter är tungt vägande faktorer till att den här investeringen blev verklighet, berättar Rebecka Spånberg, VD på BLS Industries.

Elpriser som sköt i höjden och framför allt osäkerheten kring tillgången på el i södra Sverige gjorde investeringen i egen elförsörjning till ett självklart steg.

– Vi vill bidra till en större del av vår egen elförsörjning. Industrin är en stor användare av våra el-resurser och det känns bra att vara delvis självförsörjande och till och med kunna generera tillbaka överskott under de dagar när vi själva inte använder så mycket.

Fabriksbyggnaden i Ystad har ett stort outnyttjat tak som både rymmer anläggningen och utan förändringar är starkt nog att tåla tyngden. Efter utvärdering av leverantörer var det E.ON som fick förtroendet att realisera anläggningen.

– Solel är en energikälla som snabbt betalar tillbaka investeringen och belastar miljön minimalt. Samarbetet med BLS Industries är ännu ett exempel på att företagen där ute menar allvar med sina hållbarhetsambitioner. Vi är glada för samarbetet och att vi tillsammans skapar förutsättningar för lokalt producerad el och en hållbar energiomställning, säger Michel Thomas, chef E.ON Energilösningar.

– Den här investeringen är ett i raden av steg vi tar för att framtidssäkra vår verksamhet. Det är en insats som stöttar vårt långsiktiga strategiska beslut att fortsatt ha vår produktion i egna anläggningar i Sverige. Att vår produktion är förlagd till Sverige ser vi som helt avgörande när det gäller att stärka vårt hållbarhetsarbete på alla plan, säger Rebecka Spånberg.

På Södra Dragongatan i Ystad väntas det nu med spänning på att anläggningen ska komma på plats och effekterna av arbetet ska börja märkas.


Källa: Purus AB

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer