”Have it all” i Västra Hamnen

 
”Have it all” i Västra HamnenNya hyresgäster till Glashuset. Foto: Joakim Karlsson. Nu invigs stadsdelsplattformen ”Västra Hamnen – Have it all”, som ska vidareutveckla Västra Hamnen. Samtidigt befäster stadsdelen sin position som ett av Malmös mest attraktiva områden för företagande då bland andra NIRAS, Amesto och Eniro har nytecknade hyresavtal i Glashuset i Masthusen. 

NIRAS, konsulter inom fastigheter, miljö och samhällsbyggande, har sedan tidigare sitt Malmökontor i Glashuset, bredvid Masttorget i Masthusen. Man har stora expansionsplaner och har därför valt att fördubbla sin kontorsyta och avtalat om att långsiktigt stanna kvar som hyresgäst hos Skandia Fastigheter. Även Amesto Solution, ett it-bolag som levererar programvara för effektivisering i små och stora bolag, har nu valt att fortsätta sin verksamhet hos Skandia Fastigheter som husgrannar till NIRAS. Eniro är en ytterligare hyresgäst som tecknat ett nytt avtal i just Glashuset.

– Med våra hyresgäster som kvitton ser vi att Västra Hamnen även fortsatt har en hög attraktionskraft bland kommersiella företag med framgångsrika verksamheter, säger Andreas Ivarsson, Skandia Fastigheters marknadsområdeschef. Jag vet att man uppskattar det nära samarbetet med oss som fastighetsägare och att man inom vårt bestånd både kan växa och krympa som hyresgäst. Vi finns där för att hjälpa företagen att utveckla sin affär med hjälp av rätt lokal.

Västra Hamnen har kommit cirka halvvägs i sin utbyggnad. Utvecklingen har varit framgångsrik i att skapa en blandad bebyggelse, publika mötesplatser och innovativa företagsmiljöer med starkt fokus på hållbarhet i ett city- och havsnära läge. Nätverket ”Västra Hamnen – Have it all” grundas i syfte att gå in i Västra Hamnens nästa utvecklingsfas med ny energi och idéer. Detta görs bäst genom samverkan med alla aktörer som är villiga att bidra och dela för att utveckla Västra Hamnen. 

– Tillsammans med Malmö Stad och våra kollegor i branschen lanserar vi nu gruppen ”Västra Hamnen – Have it all”, som tar ett gemensamt grepp kring den fortsatta positiva utvecklingen av stadsdelen. I stora stadsutvecklingsprojekt är det viktigt att alla aktörer samarbetar och tillsammans ser helheten och har en likriktad framtidsbild, avslutar Andreas Ivarsson.


Jenny Marcuson Fors

 

Lediga lokaler