Glaspriset till E.ons kontor Sjustjärnan

 
  • Sjustjärnan, Malmö. Foto: Bert Leandersson

    Sjustjärnan, Malmö. Foto: Bert Leandersson

  • Fredrik Liliedahl, UBA Glas & Fasad, Daniel Hohenthal och Marcus Hultberg, Kanozi Arkitekter samt Lina Brömer, Castellum. Foto: Magnus Östh

    Fredrik Liliedahl, UBA Glas & Fasad, Daniel Hohenthal och Marcus Hultberg, Kanozi Arkitekter samt Lina Brömer, Castellum. Foto: Magnus Östh

Föregående
Nästa
 
E.ons kontor Sjustjärnan i Malmö har tilldelats Glaspriset. Representanter från byggherren Castellum, arkitekten Kanozi arkitektur, glasentreprenör: UBA Glas & Fasad och byggsystemet Schüco mottog priset under Nordbygg.

– Vi är jätteglada och mycket stolta över att projektet som vi jobbat med i flera år får den här uppskattningen. Dessutom är det extra roligt att det sker i så hård konkurrens med de andra tävlingsbidragen, säger Daniel Hohenthal, chefsarkitekt, och framhåller att det är många medarbetare på Kanozi Arkitekter, samt leverantörer och entreprenörer, som i tät samverkan uppfört E.ons nya huvudkontor i Malmö som nu är en arbetsplats för 1 500 personer.

Motivering: "Projektet tilldelas Glaspriset 2024 för sina höga ambitioner gällande framtidens arbetsmiljö där inte minst den rika glasarkitekturen bidrar till hälsa och välbefinnande för de anställda. Genom detta projekt har glasarkitekturen med dubbelglasfasader en glädjande renässans i Sverige."

E.on har samlat alla anställda i den nya byggnaden som präglas av såväl social hållbarhet och arkitektoniska kvaliteter som trivsel. Daniel Hohenthal beskriver uppgiften att placera den 150 meter långa byggnaden i en kommande tät innerstadsmiljö som rejält utmanande, både arkitektoniskt och logistiskt. 

Ett hus med variation

– Designmässigt har vi frångått de senaste årens trend med ganska enformiga tillslutna fasader, som sveper runt alla sidor med samma uttryck. Vi har skapat ett mer öppet hus med skulpturala inslag. Ett hus med variation, säger Daniel Hohenthal.  

Daniel Hohenthal betonar även att samarbetet med entreprenörerna har varit avgörande för att slutresultatet blivit som arkitekterna på Kanozi tänkt sig.

– Det är ju inte ovanligt att det i andra projekt blivit kompromisser som lett till att de ursprungliga idéerna inte överlevt hela vägen. Här har det varit minimalt av detta tack vare bra samtalspartners, som bland annat UBA Glas & Fasad, där vi tillsammans i ett tidigt skede bollat idéer och hittat lösningar, som dessutom sedan blivit väldigt väl utförda. Det är ett klart kvitto på att kompetens och initialt samarbete ger möjlighet för ett projekt att hålla hela vägen till färdigställande, konstaterar Daniel Hohenthal.

Glasbranschföreningen delar ut Glaspriset till större projekt, hela eller delar av glasbyggnad. En oberoende jury väljer vinnaren utifrån kriterierna arkitektur, funktion, innovation och hållbarhet utsåg vinnaren.


Om Sjustjärnan
Byggherre: Castellum
Arkitekt: Kanozi Arkitekter
Glasentreprenör:  UBA Glas & Fasad
Glasleverantör: AGC Interpane
Byggsystem: Schüco

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer