Ökat intresse för Nova som handelsplats

 
Ökat intresse för Nova som handelsplatsHandelsplatsen Nova i Lund. Foto: Felix Gerlach Sedan Skandia Fastigheter tog över Nova i Lund har det bedrivits ett målmedvetet arbete med att stärka handelsplatsens varumärke. Nu börjar arbetet att ge resultat. Under det första halvåret har Nova kunnat räkna in 6,5 procent fler besökare än motsvarande period förra året. Samtidigt ser centrumledningen ett ökat intresse för nyetableringar på Nova.

– Vi känner att det blåser positiva vindar för Nova just nu, och vi ser att både befintliga och potentiella hyresgäster visar intresse för att göra satsningar här. Inte minst att e-handeln i allt större utsträckning är intresserade av att kombinera sin näthandel med fysiska enheter, säger Niklas Blonér, centrumchef på Nova.

– Nova klättrar också uppåt i Evimetrix stora undersökning om Sveriges nöjdaste köpcentrumkunder, och vi ser att kundtillströmningen successivt ökar.

Det bekräftas av besökssiffrorna för det första halvåret, som visar en ökning av antalet besökare med 6,5 procent jämfört med motsvarande period 2023.

– Besökstrenden pekar uppåt över tid och under det första halvåret var den trenden extra tydlig. Vi tror därför på en fortsatt stark sommar för våra handlare, säger Niklas Blonér, Novas centrumchef.

Växande mix mellan e-handel och fysisk butik

Våren var något av ett trendbrott för svensk modehandel i stort, enligt branschorganisationen Svensk Handel. Bara i maj månad ökade skohandeln med 7,8 procent och klädhandeln med 4,6 procent jämfört med samma månad 2023.

– Trots att det ekonomiska läget fortfarande är tufft för många hushåll, så har många ändå valt att fylla på sina garderober inför sommaren. I våra samtal med handelsföretagen märks också att den fysiska butiken fortsatt spelar en viktig roll. Det visar på att mixen mellan fysisk handel och e-handel behövs, säger Sofia Larsen, VD för Svensk Handel.

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer