Kraftigt ökade vakanser på Malmös kontorsmarknad

 
  • Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Malmö, Göteborg och Stockholm, 2009-2024. Källa: CityMark Analys

    Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Malmö, Göteborg och Stockholm, 2009-2024. Källa: CityMark Analys

  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Malmö 2009-2023

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Malmö 2009-2023

Föregående
Nästa
 
Trots hög aktivitet var omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö, räknat i kvadratmeter, lägre under 2023 än 2022, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Vakansgraderna har ökat dramatiskt under vintern och våren vilket signalerar att ökat hybridarbete och lågkonjunktur nu slår igenom även i Malmö.

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Malmö och andra större städer två gånger om året. I höstens kartläggning framkommer att vakansgraden i centrala Malmö ökat från 7,5 procent i höstas till 10,2 procent i dagsläget. Därmed verkar de senaste årens nedåtgående trend helt ha brutits.

Jämfört med i höstas har vakansgraderna ökat så gott som överallt, både i CBD (Central Business District), Västra Hamnen och övriga innerstaden. Även i ytterområdena har vakanserna ökat, dock inte så markant som i centrum. I Hyllie, där nyproduktionen varit hög de senaste åren, noterar vi dock en fortsatt nedgång till den lägsta nivån sedan innan pandemin. I de centrala delarna är vakansförändringarna jämnt fördelade mellan det äldre och det yngre segmentet. I ytterområdena har vakanserna i nya, moderna lokaler minskat medan de ökat i det äldre segmentet.

– Vakansutvecklingen har tidigare varit ganska gynnsam på Malmös kontorsmarknad jämfört med andra städer. I vårens mätning ser vi dock en utbredd och kraftig uppgång av vakanserna, som för upp vakansgraden till nivåer vi inte sett på länge, säger Casper Elb, marknadsanalytiker på CityMark Analys.

Viss dämpning av kontorsuthyrningarna

Efter ett starkt 2022 vekar uthyrningen på Malmös kontorsmarknad ha dämpats något under 2023. Utfallet landade på knappt 180 avtal om sammanlagt drygt 80 000 kvadratmeter. Ytterområdena står för nästan hela nedgången räknat i kvadratmeter, i de centrala delarna ligger omsättningen kvar kring 45 000 kvadratmeter. I nästan alla områden har antalet tecknade avta ökat. Det äldre segmentet har märkbart ökat sin andel av omsättningen.

– Omsättningen på hyresmarknaden räknat i kvadratmeter har fallit tillbaka igen efter fjolårets återhämtning. Antalet ingångna hyresavtal är dock något högre än i fjol. Aktiviteten är således fortfarande hög men den genomsnittliga storleken på uthyrda lokaler har minskat. Sannolikt är det en effekt av lågkonjunktur och ökat hybridarbete, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer