Hyllie växer med nytt expolateringsområde

 
Hyllie växer med nytt expolateringsområdeÖster om mässan ska bli ett område för alla i växande Hyllie. Bild: Malmö stad Tekniska nämnden i Malmö har godkänt ett investeringsbeslut gällande Öster om mässan som är nästa stora exploateringsområde i Hyllie. Här kommer det att byggas cirka 360 bostäder, kontor, förskola, mobilitetshus och en park. 

Investeringsbeslutet innebär att Malmö stad nu kommer att börja förbereda för gator och områdets 1,3 hektar stora park. Under året har det gått ut en markanvisning för delar av områdets byggrätter och utvärderingen pågår.

Bland de kommande byggrätterna ingår en del hyresrätter genom utvecklingsprojektet Mallbo som innebär krav på reducerade hyresnivåer.

- Vi vill skapa ett område med bostäder för alla och mycket gemenskap där aktörerna även tar ett långsiktigt miljömässigt ansvar. Vi tar ett tydligt grepp om social hållbarhet bland annat genom cirkulär- eller delningsekonomi. Det är så vi vill bygga Malmö i framtiden, säger Camille Ploujoux från Malmö stad.

Inom området planeras även ett parkstråk som kopplar ihop Kroksbäcksparken med Hyllie vattenpark. I parken kommer det att finnas både en dagvattendamm som tar emot dagvatten från stora delar av Hyllie och en områdeslekplats.

- Den kommande parken kommer att bli ett bra tillskott i pärlbandet av kvalitativa grönytor i stadsdelen, som kan nyttjas av både boende och besökare i Hyllie. Parken ska främja områdets hållbarhet med sin rekreativa funktion samtidigt som den bidrar till biologisk mångfald och funkar som mötesplats, säger Camille Ploujoux.

Objektsgodkännandet har nu beslutats i tekniska nämnden som första instans men ska upp i kommunfullmäktige för beslut. Detaljplanen ska upp för antagande i Stadsbyggnadsnämnden i januari 2022.


Om Hyllie

Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde. Idag bor det drygt 6500 personer i Hyllie och arbetet med att bygga bostäder har bara börjat, vi planerar för bostäder för 25 000 malmöbor i Hyllie. Idag har ungefär 8 000 personer sin arbetsplats i Hyllie och nya kontor växer för varje dag, fullt utbyggt kommer här finnas ca 15 000 arbetsplatser. 

Om Mallbo

Mallbo står för Malmö Allemansrätt Boende och är en modell och ett verktyg för Malmö stad att nå målet om en mer hållbar bostadsmarknad. Genom Mallbo testas nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till en lägre hyresnivå i kombination med en större satsning på social hållbarhet genom sociala mervärden och fokus på delaktighet. 

Taggar

Öresund