Kontoret en viktig konkurrensfaktor för Axis

 
Kontoret en viktig konkurrensfaktor för AxisLouise Dolck Strömberg, Director HR och Linn Ahlström, Director Real Estate and Facilities på Axis Communications. På teknikföretaget Axis Communications campus av kontor i Lund går medarbetarnas välmående, behov och olikheter före standardiserad yteffektivitet. 
”En rundtur på kontoret kan bli en tipping-point som avgör om en kandidat tackar ja till tjänsten eller inte”, säger Louise Dolck Strömberg, Director HR.

– Det är viktigt att Axis kärnvärden och företagskultur genomsyrar våra hus. Vi utgår främst från tre prioriteringar när vi utformar våra lokaler. Mänsklig och miljömässig hållbarhet samt ändamålsenlighet, berättar Linn Ahlström, Director Real Estate and Facilities på Axis Communications.

De tre prioriteringarna speglas i kontorets stora sociala ytor, bemannad reception, trappor som inbjuder till att uppehålla sig i, högkvalitativt matutbud, en takvåning med mötesytor och terrass, samt ytor för olika typer av arbete. Axis går också mot strömmen när det gäller planlösning och har valt en hög andel individuella kontor.

– Alla verksamheter och team har sina behov. Det handlar om att skapa en plats där vi trivs och sociala ytor där vi kan mötas, samtidigt som lokalerna är verksamhetsanpassade. Vi utvärderar kontinuerligt tillsammans med den berörda verksamheten, säger Linn Ahlström.

– Den fysiska upplevelsen av ett kontor hänger ihop med den personliga utvecklingen. Vi lägger fokus på att alla ska kunna bli sitt bästa jag och då kan vi inte ha en och samma lösning för alla, fyller Louise Dolck Strömberg i.

Axis huvudkontor på 42 000 kvadratmeter på Ideonområdet är företagets eget och fick 2020 Lunds stadsbyggnadspris samt utsågs till Sveriges snyggaste kontor. Här arbetar cirka 1 300 av de totalt 2 500 medarbetarna i Lund. Globalt har företaget 4 000 anställda.

År 2023 planeras ytterligare en byggnad på 27 500 kvadratmeter att påbörjas, på andra sidan E22 med plats för kontor, labb, forskning och logistik. Därutöver hyr Axis lokaler i omgivningen, bland annat av Wihlborgs. Byggnaderna och området dessa befinner sig i kallar Axis för sitt ”campus”.

Samma ambitioner i alla lokaler

De höga ambitionerna gäller för samtliga Axis lokaler, ägda som hyrda - kostnadseffektiva och med höga ambitioner när det gäller mänsklig, social och miljömässig hållbarhet, framhåller Linn Ahlström:

– En arbetsplats att vara stolt över med tillgång till likvärdiga förmåner, oavsett var på campus du arbetar. Därför har vi också höga förväntningar på våra leverantörer och samarbetspartners när det kommer till kvalitet, värdegrund och långsiktig hållbarhet.

Med en global arbetsmarknad och ökad medvetenhet om betydelsen av fysiskt och mentalt välmående i arbetslivet är kontoret en viktig konkurrensfaktor, menar Louise Dolck Strömberg:

– Det är omöjligt att blicka in i framtidens arbetssätt hur långt som helst, men att sätta människan i centrum och vara flexibel i sitt förhållningssätt kommer alltid att fungera.


Källa: Wihlborgs

Taggar

Öresund