Kontorshus med halverad klimatpåverkan

 
Kontorshus med halverad klimatpåverkanBild: Walk The Room AIX Arkitekter och Codesign vidareutvecklar Parkhuset i Solna Business Park på uppdrag av Fabege. Det är ett innovationsprojekt som har som målsättning att halvera klimatpåverkan för kontor i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

Parkhuset är en kontorsbyggnad på åtta våningar och ingår i den detaljplan som AIX tagit fram åt Fabege och som är en del i omvandlingen av området. Med hjälp av trästomme och återbruk av betongstomme är målsättningen ett utsläpp på 225 kg CO2e/kvm jämfört med ca 450 kg CO2e/kvm vid traditionellt kontorsbygge.

- Vi är väldigt glada över att vara en del av det här projektet. Många av våra kunder har hållbarhet i fokus och Fabege är ett av de företag som vill leda utvecklingen i branschen, säger Sébastien Corbari, uppdragsansvarig arkitekt på AIX, som har varit med från starten för nära två år sedan.

AIX kommer under den fortsatta projekteringen samarbeta med Codesign som driver forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” tillsammans med bland andra Fabege, NCC och RISE. Återhus handlar om att återbruka tunga byggnadsdelar från rivningsfastigheter. I Parkhuset återbrukas betongbjälklag från ett närliggande kvarter.

- Vi på AIX ser fram emot att arbeta vidare med införlivandet av koldioxidberäkningar i vår gestaltning och minskning av klimatpåverkan i våra projekt. I detta projekt kommer vi tydligt kunna se hur olika metoder och material påverkar i slutändan. Förutom att använda trästomme och återbruka delar så kommer frågan om själva gestaltandet av det återbrukbara att finnas på bordet, vilket är mycket spännande. Vi är glada att få arbeta med beställare som vill ligga i fronten inom detta område, säger Karin Löfgren, arkitekt och hållbarhets- och träbyggnadsstrateg på AIX.

Källa: AIX

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer