Levande Interiör växer in i större lokaler

 
Levande Interiör växer in i större lokalerDe nya lokalerna är fyllda med inspirerande växter. Levande Interiör växer så det knakar och har nu flyttat till större lokaler i Ängelholm för att kunna möta framtiden på ett bättre sätt.  

– Vi har varit trångbodda i flera år och letat efter en bra lösning som ska fungera i många år framåt. Det har varit viktigt att vi kan skapa bra förutsättningar så att alla våra verksamhetsområden kan fungera på ett effektivt sätt, säger Anders Jönsson, vd och ägare till företaget. 

Planerna för de kommande åren är offensiva och målen är höga. Därför har stort fokus legat på produktflöden och ytor att kunna producera på, såväl som lager för växter, krukor, akvarier och andra förnödenheter. En annan central punkt är utrymme för packning av fruktkorgarna.

– Under våren 2022 fick vi äntligen ett förslag på en lokal som har potential att uppfylla alla våra förväntningar. En geografiskt fördelaktig placering med bra utomhusytor för vår bilpark och behov av lastning och lossning.

– Vi tog chansen och flyttade i under senhösten 2022 och har lagt ner mycket energi på att inreda våra lokaler efter mottot ”att leva som vi lär”.  En växtfylld inspirerande och kreativ arbetsmiljö där vi kan utbilda vår personal i våra lösningar; från nya krukor och växter till tekniken i växtväggar. Vi vill gärna även kunna inspirera våra kunder med ”färdiga miljöer”, säger Anders.

Taggar

Öresund