Malmö stads Stadsbyggnadspris 2023 till Gjuteriet

 
Malmö stads Stadsbyggnadspris 2023 till GjuterietEn ny trästomme rymmer byggnadens innandöme. Kockumsvarvets gamla gjuteri har fått nytt liv och genom det får ett historiskt landmärke leva vidare i Malmö. Nu är det Oatlys nya huvudkontor och ombyggnaden har nu prisat med Malmö stads Stadsbyggnadspris.

Juryns motivering för stadsbyggnadspriset:

"Genom en rad tydliga och klokt avvägda grepp har Kockumsvarvets gamla gjuteri inte bara återbrukats, utan också upphöjts som det för staden viktiga kulturarv det är. Den nya trästommen som rymmer byggnadens innandöme och funktioner har delvis hängts upp i den gamla traversen, vilket ger den en ny funktion, skapar en äkthet och samtidigt håller husets bottenvåning öppen från bärande konstruktioner. Husets fyra fasader har fått nya tillägg på insidan respektive utsidan utifrån deras skick, vilket ger en intressant blandning av gammalt och nytt, både interiört och exteriört. Byggnaden har en stark rumslighet med stort ljusinsläpp där känslan av gammal industrihall inte gått förlorad. Väl avvägda tillägg av fönster i bottenvåningen skapar kontakt mellan byggnaden och platsen framför huset med sittplatserna längs fasaderna. De publika sociala ytorna, innebär viktiga tillskott till stadslivet. Ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner och grad av återbruk är förebildlig!"

Byggherre: Varvstaden AB
​Arkitekter: Kjellander Sjöberg Arkitekter​
Färdigställt: 2022
Typ av projekt: Ombyggnad av kontorsfastighet.​

Taggar

Öresund