Malmö växer med Kvarteret Triton

 
Malmö växer med Kvarteret TritonTaket på Kvarteret Triton. Foto: CMB Projekt AB. Mitt i centrala Malmö påbörjas produktionen av det nya kvarteret  Triton med bland annat en kontorsbyggnad. Med sina fyra våningar mot Neptunigatan i söder och åtta våningar mot bassängkanten och Varvsstaden i norr, får kvarteret en unik, trappstensliknande volym.

Byggherre är Lantmännen Fastigheter och för arkitekturen svarar Wingårdhs som förstärkt kontorsbyggnadens unika karaktär med ett grönglaserat tegel. Wingårdhs står även bakom kvarterets bostadsdel, en röd tegelbyggnad, med bostäder, äldre- och trygghetsboende. För att kunna erbjuda boende och företag goda parkeringsmöjligheter i det förtätade området, byggs ett parkeringsgarage under hela kvarteret.

– Kontorsbyggnaden ska miljöcertifieras Green Building, en certifiering som kräver att byggnaderna i fråga använder 25 procent mindre energi än nybyggnadskraven i BBR. Taken, som tidigare varit en tämligen outnyttjad resurs, får i Tritonkvarteret en betydande grön roll. Bland annat utnyttjas de för att skapa klimatiserade paviljonger och grönskande terrasser och på bostadsdelens tak kommer ett växthus etableras. Från jord till bord, med andra ord, säger Björn Gunnarsson. 

– Att få arbeta tillsammans med Lantmännen och Wingårdhs i ett så här omfattande och prestigefullt byggprojekt är fantastiskt spännande och givande för oss, säger Björn Gunnarsson, VD på CMB Projekt AB. 

/Redaktionen

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer