Många företag fortsätter med hemarbete även efter corona

 
Många företag fortsätter med hemarbete även efter coronaCorona-pandemin 2020 har inneburit flera stora omställningar på kort tid. 89% av arbetsgivarna har låtit anställda jobba hemifrån under corona-pandemin och 78% kommer att fortsätta låta de medarbetare som vill jobba hemifrån även när faran är över. Det visar en ny enkätundersökning bland över 900 HR-anställda.

En undersökning från HR-techbolaget Benify, visar att 74% att deras anställda hade möjlighet att jobba hemifrån före pandemin, men då enbart vid behov och efter avstämning med chefen. Knappt 14% tillät obegränsade möjligheter att arbeta hemifrån, medan nästan lika många (12%) uppger att medarbetarna inte hade möjlighet att jobba hemifrån alls.

Under pandemin var det 89% av deltagarna som har låtit medarbetarna jobba hemma. 

68% uppger att de kommer att tillåta fortsatt hemarbete även efter pandemin, men inte obegränsat, 10% får jobba obegränsat, 12% slutar med hemarbete så snart det är säkert att komma tillbaka till arbetsplatsen och 11% säger att det inte är möjligt med hemarbete.

En av dem som deltog i undersökningen var Marie Siwersson, HR business partner på Öresundskraft i Helsingborg. Kontorsanställda i bolaget har haft möjlighet att jobba hemifrån under pandemin, men har också varit välkomna till arbetsplatsen, som coronasäkrats genom olika åtgärder. Hon och hennes kollegor har sett såväl positiva effekter som utmaningar med den snabba omställningen till distansarbete:

”De som kanske inte hade så stor digital mognad tidigare har kommit in i de nya arbetssätten på ett jättebra sätt. Stämningen har varit väldigt förlåtande och alla har hjälpts åt. Samtidigt har vissa medarbetare inte känt sig tillräckligt sedda av sina chefer, eller har känt sig ensamma när de inte har kunnat träffa alla kollegor. Såhär i efterhand borde vi ha satsat mer och tidigare på riktade insatser mot våra chefer kring att leda på distans. Den lärdomen tar vi med oss framåt.”

Förändrat synen på distansarbete

Pandemin verkar delvis ha förändrat synen på distansarbete. Av dem som uppgav att de inte lät medarbetarna jobba hemifrån före pandemin uppger 1 av 10 att de tänker erbjuda möjligheten framöver. 17% av dem som tidigare enbart erbjöd hemarbete vid behov och efter avstämning med chef uppger att de kommer att tillåta de medarbetare som vill att arbeta hemifrån i framtiden. Andelen som säger sig tillåta helt obegränsat distansarbete är dock något lägre efter pandemin än före, vilket kan tyda på att arbetsgivarna inte bara har fått upp ögonen för möjligheter, utan även vissa nackdelar, med hemmajobbande.

Hela 38% kan tänka sig att anställa medarbetare som alltid jobbar på distans för att de bor på en annan ort eller utomlands, och nästan 1 av 4 uppger att de redan har anställda som jobbar så idag. Cirka hälften vill dock fortfarande att de anställda ska kunna arbeta på plats vid behov, och 13% uppger att renodlat distansanställda inte vore praktiskt möjligt i deras verksamhet.

Förändringar i hälsoarbetet

35% uppger att pandemin har inneburit förändringar i deras strategiska hälsoarbete. Det största fokusområdet bland dessa är förebyggande av psykisk ohälsa (64%), följt av utökat utbud av digitalt tillgängliga hälsoförmåner (29%). I fritextsvaren nämner också flera deltagare åtgärder för minskad risk försmittspridning på arbetsplatsen. Andra lyfter fram insatserför bättre ergonomi och arbetsmiljö för personal som jobbar hemifrån, inklusive påminnelser till chefer om vikten av att hålla kontakten med sina medarbetare digitalt.

Jenny Fors

Taggar

På kontoret

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer