Ökat fokus på hållbarhet i inredningskoncernen

 
Ökat fokus på hållbarhet i inredningskoncernenCristian Dahlén, hållbarhetschef Senab & Henrik Hamberg, miljöansvarig Edsbyn Foto: Edsbyn Senab
För tredje året i rad släpper Edsbyn Senab koncernensin hållbarhetsrapport, som visar på positiva förändringar inom: produktion, transport, försäljning i form av återbruk av produkter och socialt ansvarstagande.

- I takt med att samhället förändras anpassar vi vår affärsmodell och utvecklar vårt arbete, säger Cristian Dahlén, Hållbarhetschef på Senab.

- Med den pågående pandemin på näthinnan ställs många frågor på sin spets just nu. De sociala och ekonomiska aspekterna är ständigt närvarande, fortsätter Cristian.

Koncernen har etablerat ett eget riskbedömningsverktyg: Supplier Sustainability report (SSR) som baserar sig i Möbelfaktas kravställningar och syftar till att ge en ökad kunskap om verksamhetens leverantörskedja och hur leverantörerna arbetar med frågor gällande socialt och etiskt ansvarstagande.Resultat är 8% fler leverantörer som är certifierade enligt verktyget jämfört med 2018.

- En av de viktigare hållbarhetsfrågorna som vi arbetar med idag och som står högt på vår agenda är omställningen mot en cirkulär ekonomi. Genom att arbeta med cirkulära modeller kan vi minska det som slängs och därmed minska den totala miljöbelastningen. Vi har haft en del projekt kopplade till cirkularitet det senaste året där vi bland annat erbjudit våra kunder möjligheten att förnya sina produkter genom att dessa skickats tillbaka till vår fabrik i Edsbyn”, säger Henrik Hamberg, miljöansvarig på Edsbyn.

Edsbyn Senab kommer att lägga ytterligare fokus på området under de kommande åren och målsättningen är att 5% ska vår omsättning bestå av återbruk år 2020. Detta genom att det blir en självklar och naturlig del av koncernens vardagliga arbete.

Ett annat mål har varit att reducera antal resor. Detta har resulterat i att koncernen minskat flygresor med hela 40%, jämfört med tidigare år. Den totala koldioxidutsläppen från resor har då också minskat med 20%.

Ett av de centrala målen med hållbarhetsarbetar är jämställdhet. Detta har resulterat i en bibehållen andel av kvinnor och män på 50/50 i koncernens ledningsgrupper.

Utöver detta arbetar koncernen även med att minska långtidsarbetslöshet genom att vara delaktiga i arbetsmarknadsprojektet LX. Deltagarna i projektet erbjuds en tidsbegränsad anställning och anställningarna görs etappvis. Idag har koncernen 8 personer anställda med målet att ge dem mer erfarenhet inom branschen och kunna rekommendera dem vidare till andra arbetsgivare. Under året är målsättningen att fortsätta anställa från LX-projektet.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer