Risk för nedgång på kontorsmarknaden i höst

 
  • Kontorsmarknaden har klarat sig relativt bra än så länge i coronakrisens spår.

    Kontorsmarknaden har klarat sig relativt bra än så länge i coronakrisens spår.

  • Lennart Lundblom, analyschef på CityMark Analys.

    Lennart Lundblom, analyschef på CityMark Analys.

Föregående
Nästa
 
Än så länge har kontorsmarknaden klarat sig relativt bra från effekter av coronakrisen. Men det är för tidigt att blåsa faran över.
- Jag tror vi kommer se en rejäl nedgång i höst, säger Lennart Lundblom, analyschef på CityMark Analys.  

Efter coronaepidemins intåg startade CityMark Anaslys en ny barometer för att mäta utvecklingen på kontorsmarknaden månad för månad. Än så länge ser man ingen drastisk påverkan på hyror och vakanser, enligt Lennrat Lundblom.

Har det skett några övergripande förändringar sedan inledningsfasen av coronakrisen?
- Nej, inte direkt något som vi märker av än. Vi mäter utvecklingen månadsvis. Vi håller precis på med en sammanställning av junienkäten och jag är inte helt klar över hur den ser ut. Men om jag utgår från dem jag har pratat med så verkar det inte ha varit några dramatiska förändringar, säger han.

Har krisen påverkar utbudet av kontorslokaler eller hyresnivåerna?
- Än så länge ser vi inga stora förändringar. Jag gissar att vi kommer se de första tendenserna i augusti, september. Det är min gissning.

Är det fortfarande lika svårt att bedöma hyresmarknaden med hänsyn till den pågående coronaepidemin?
- Ja, det är svårt eftersom vi inte vet var ekonomin tar vägen. Nu börjar några bedömare bli lite mer säker på att vi kanske inte kommer hamna så djupt i krisen ekonomiskt sett som många befarade. Regeringen, Konjunkturinstitutet. SEB och Nordea tror att vi kommer hamna runt 5 procents BNP-tapp för 2020. Det är där någonstans huvudscenarierna ligger. Men ekonomerna är inte eniga. Det finns fortfarande ekonomer som tror att vi kommer landa på runt 10 procent i nedgång av BNP.

Vad är era kunder intresserade av att få veta mer om i nuläget?
- Det är många som vill ha information. Det verkar som den här barometern som vi satt igång ligger rätt i tiden. Vi utsåg 100 fastigheter bland 60-70 fastighetsägare som vi följer över tid. I maj fick vi svar om 85 fastigheter som vi kunde göra en bedömning på. Där kommer vi ligga även i juni.

Är det en stor oro i branschen inför framtiden? 
- Det verkar inte vara någon jättestor oro. Men jag tror att man förbereder sig inför sämre tider. Vi har en sommar som kommer nu och då händer det inte så mycket, varken på hyresgästsidan eller hyresvärdssidan. Vi kommer se hur hyresgästerna på kontorssidan har hanterat nedgången i slutet av augusti. Det skedde ju blixtsnabbt när det gäller butiker, restauranger och hotell. 
- Inom kontorsbranschen går det långsammare men det vore mycket förvånande om det inte blev en nedgång där också. Näringslivet hänger ihop väldigt mycket. Är det en sida som kantrar drar det med andra också. De här tjänsteföretagen som det handlar om tappar kunder på både industrisidan och evenemang, restaurang och hotell.

Har du någon annan reflektion över det rådande läget för hyresmarknaden för kontor?
- Jag tror vi kommer få se en ganska rejäl djupdykning vad gäller hyror och en uppgång när det gäller vakansgrader. Men hur fort det går är jag osäker på. Det kommer nog pågå under hösten och bli en succesiv anpassning till ett nytt marknadsläge. För hoppningsvis i början 2021. Det finns all anledning att hålla ögonen på den fortsatta utvecklingen, säger Lennart Lundblom.

    Av: Samuel Karlsson

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer