Så byggs Västra Hamnen ihop med centrala Malmö

 
Så byggs Västra Hamnen ihop med centrala MalmöFastigheten Makrillen bygger ihop Västra Hamnen med centrala Malmö. Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har antagit förslaget till detaljplan för fastigheten Makrillen som bygger ihop Västra Hamnen med centrala Malmö. Det innebär fyra nya kvarter i den södra delen av området.

Omvandlingen av Västra Hamnen från industriområde till centralt bostads- och verksamhetsområde fortsätter. Detaljplanen för fastigheten Makrillen gör det möjligt att bygga fyra kvarter med bostäder, kontor, förskola, centrumverksamhet och parkeringshus. Husen som byggs blir mellan fyra och sju våningar höga, men utmed Skeppsbyggaregatan kan de bli upp till tio våningar höga.

Det gamla järnvägsspåret som löper genom området ska bli till ett grönt stråk som länkas ihop med förskolegården, bostadsgårdarna och en park. Längs med Turbinkanalen anläggs ett stråk för cyklister. För att öka trafiksäkerheten i området ska vägarna breddas och byggas ut, och två separata cykelbroar anläggas.

– Nu läggs ännu en pusselbit till omvandlingen av Västra Hamnen där ett av stadens största industriområden blir ett nytt, modernt stadsområde. Det är en lång process som pågår och den är i allra högsta grad påtaglig, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Den fortgående utvecklingen av Västra Hamnen knyter stadsdelen allt närmre centrala Malmö. Satsningarna som görs på nya bostäder, arbetsplatser och förskolor gör området mer levande och kommer att vara spännande att både besöka och bosätta sig i, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.