Skapar plats för innovation i Helsingborg

 
  • Zeynep Erdal, verksamhetsledare på Helsingborg Innovation District, ser fram emot att vara med och skapa det nya innovationsdistriktet.

    Zeynep Erdal, verksamhetsledare på Helsingborg Innovation District, ser fram emot att vara med och skapa det nya innovationsdistriktet.

  • Mindpark i Fabriken1891, är en av aktörerna som erbjuder plats för samarbete och innovation i det nya innovationsdistriktet.

    Mindpark i Fabriken1891, är en av aktörerna som erbjuder plats för samarbete och innovation i det nya innovationsdistriktet.

Föregående
Nästa
 
I Helsingborg – som utsetts till en av Europas mest innovativa städer – växer det fram ett innovationsdistrikt. Här ska samarbeten och nya idéer frodas. Wihlborgs finns med som möjliggörare.

I stadsdelen Oceanhamnen i centrala Helsingborg, med havet som närmaste granne, bubblar det av framåtanda och samarbetsvilja. Från Helsingborg C till Campus Helsingborg genom Oceanhamnen formas stadens nya innovationsdistrikt – Helsingborg Innovation District, som ska bidra till hållbar tillväxt i regionen. I området har Wihlborgs redan sedan tidigare tagit initiativ till platser för innovation, som nu blir en del av det nya distriktet.

– Vi tycker att Helsingborg Innovation District är ett jättebra initiativ och vi bidrar på olika sätt. Som en av medgrundarna till techhubben Hetch, som huserar i vår fastighet Prisma i Oceanhamnen, har vi varit med och skapat en miljö där startups och techbolag får bästa möjliga stöd för att kunna växa, berättar Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs i Helsingborg, och fortsätter:

– Vi har också jobbat tillsammans med coworkingaktören Mindpark, som också är en del av innovationsdistriktet. Mindpark är en form av community där man jobbar mycket ihop och drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

En samverkansplattform

Inom Helsingborg Innovation District finns i dagsläget 300 aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor som tillsammans samlar cirka 5 500 anställda. Dessutom finns här ungefär 4 000 studenter, varav 400 internationella, som studerar på Lunds universitets Campus Helsingborg.

– Här skapas en samverkansplattform som är både branschöverskridande och tvärsektoriell, för att främja innovationskraften i Helsingborg ”och beyond” som vi brukar säga. Målet är att skapa ett ekosystem som bidrar till tillväxt, innovation och hållbarhet genom att samverkan, entreprenörskap och forskning växer sig starkare, säger Zeynep Erdal, verksamhetsledare på Helsingborg Innovation District.

En viktig pusselbit för att uppnå detta är plats. Plats för innovation, och för människorna som ska kreera nya lösningar.

– Alla aktörer är såklart lika viktiga, men fastighetsägare som Wihlborgs har en helt unik möjlighet att faktiskt kunna påverka det som ska byggas och etableras i området. De kan hjälpa oss att lyssna in communityt och verksamhetsanpassa byggnader för innovation, säger Zeynep Erdal.

Källa: Wihlborgs