Stabil utveckling på Malmös kontorsmarknad

 
Stabil utveckling på Malmös kontorsmarknadVakansgrad för kontorslokaler i Centrala Malmö, Göteborg och Stockholm, 2009-2023. Källa: CityMark Analys Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö ser ut att landa på lägre nivåer under 2023 i än ifjol, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Vakansgraden i centrum fortsätter däremot sin nedåtgående trend. Kontorsmarknaden i Malmö verkar ha klarat de senaste årens utmaningar i form av pandemi, ökat hybridarbete och lågkonjunktur bättre än andra städer.

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Malmö och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer att vakansgraden i centrala Malmö minskat från 7,6 procent i våras till 7,5 procent i dagsläget. Därmed verkar de senaste årens nedåtgående trend hålla i sig.

Sedan i våras har vakansgraderna framför allt minskat i CBD (Central Business District) medan de ökat i Västra Hamnen och i övriga innerstaden. I ytterområdena har vakanserna ökat. I Hyllie, där nyproduktionen varit hög de senaste åren, noterar vi dock en nedgång till den lägsta nivån sedan innan pandemin. I de centrala delarna är vakansförändringarna jämnt fördelade mellan det äldre och det yngre äldre segmentet. I ytterområdena har vakanserna i nya, moderna lokaler minskat markant medan de ökat i det äldre segmentet.

– Vakansuppgången i samband med pandemin blev inte lika dramatisk på Malmös kontorsmarknad som i andra städer och de senaste två åren har vakanserna i centrum snarare minskat än ökat. Det innebär att Malmös vakansgrad för första gången på länge ligger i nivå med den i Stockholm, säger Casper Elb, marknadsanalytiker på CityMark Analys.

Inte lika mycket kontorsuthyrningar i år som ifjol

Uthyrningen på Malmös kontorsmarknad återhämtade sig ordentligt ifjol. 2023 verkar bli ett något lugnare år. Prognosen landar på drygt 150 avtal om sammanlagt knappt 70 000 kvadratmeter. Ytterområdena står för hela nedgången, i de centrala delarna ligger uthyrningen kvar kring 45 000 kvadratmeter. Hittills under 2023 så har uthyrningar i det äldre segmentet stått för en majoritet av omsättningen vilket är första gången sedan 2019.

– Omsättningen på hyresmarknaden räknat i kvadratmeter verkar falla tillbaka igen efter ett starkt fjolår. Däremot ligger antalet ingångna hyresavtal på samma nivåer som tidigare. Aktiviteten är således fortfarande hög men uthyrningarna av större lokaler har minskat. Möjligen är det så att lågkonjunktur och ökat hybridarbete innebär att efterfrågan går mer mot mindre än större kontorslokaler, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.