Utforma kontoret för ökad mångfalld

 
Utforma kontoret för ökad mångfalldDet gäller att förstå styrkan i mångfald och olikheter. Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Vi står inför ett snabbt växande behov av kompetens och ett stort generationsskifte. Vi har inte råd att stänga vissa personer ute.

Organisationer som jobbar mer med mångfald är mer framgångsrika. Men vi har en tendens att rekrytera med magkänsla och väljer ofta personer som påminner om oss själva, människor som uppfyller normen.

– Kan det vara så att vi har byggt arbetslivet på en för smal bas, som fungerar bra för de flesta människor. Vissa människor behöver andra miljöer och annan typ av information till exempel, säger Lena Lehmann på Akademikerförbundet.

Hon var en av talarna på Nordic Workplace.

– Om vi skapar en arbetsmiljö som fungerar för alla människor blir den bättre. Om miljön anpassas för att fungera för till exempel de som har en kognitiv funktionsnedsättning kommer alla att kunna dra nytta av det.

Våra normer exkluderar andra

Det är lätt gjort att tänka på ett sätt som vi själva upplever som normalt.

– Våra normer och vårt tänkande exkluderar andra människor utan att vi tänker på det. När du ser något så kategoriserar din hjärna det automatiskt, sedan lägger du till fördomar och förutfattade meningar, attityder, beteende och bemötande.

Hur kan vi jobba med normer och vara normkritiska? Lena Lehmann menar att det är ett ovärderligt verktyg för att förändra på sikt.

– Synliggör normer och maktstrukturer, studera konsekvenserna, synliggör vem som vinner och förlorar på att vi börjar agera på ett nytt sätt eller slutar göra vissa saker.

Ett projekt i samverkan

Universell utformning av arbetsplatser, UUA, är ett projekt som Akademikerförbundet driver i samverkan med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Radstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. 

UUA är finansierat av ESF (Europeiska socialfonden).

Det är ett projekt som vill främja en utformning av arbetsplatser som passar alla. Men det handlar inte bara om den fysiska utformningen. Även rekrytering och sociala aktiviteter bör man fundera på hur man genomför. Och kanske viktigast av allt; organisation och ledning.

– Homogena grupper lyssnar inte lika mycket på varandra som heterogena. Det gäller att förstå styrkan i mångfald och olikheter. Fördomar hindrar oss och strukturer, hur det ska vara på en arbetsplats. Det största hindret sitter hos oss själva. Lyft blicken och se på din arbetsplats, vilka hinder för tillgänglighet har vi? Vilka jobbar inte här idag?

 
Jenny Fors

 


Taggar

På kontoret

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer