Volvo Cars lyfter vikten av att sitta i rätt kompetenskluster

 
  • Henrik Svensson, Volvo Cars i Lund. Foto: Wihlborgs

    Henrik Svensson, Volvo Cars i Lund. Foto: Wihlborgs

  • Fastigheten Delta 3, Ideon Science Park i Lund.

    Fastigheten Delta 3, Ideon Science Park i Lund.

Föregående
Nästa
 
Tillgång till rätt kompetens, utbyte mellan närliggande företag, närhet till universitet och möjlighet att växa i samma område. Det är anledningarna till att Volvo Cars utvecklingssite kunnat växa från 35 till 400 anställda på sju år.

Att ett av Sveriges främsta företag, Volvo Cars, har en utvecklingssite i Lund är kanske inte väl känt för alla. Fokuset för siten är inbyggd mjukvara, det vill säga kopplingen mellan hårdvara och mjukvara och uppkopplingen till omgivningen. Det är grunden för framtidens självstyrande, uppkopplade Volvobilar.

Henrik Svensson, utvecklingschef för mjukvaruplattform och -tjänster samt platschef på Volvo Cars i Lund, har varit med hela vägen. I sin tidigare roll på elektronikföretaget Intel fick han och kollegorna i uppdrag att hitta en ny uppdragsgivare till den Intelavdelning som fram till juni 2016 utvecklade mjukvara för telefoner och tablets. 

Medarbetarna ville helst inte bli ett konsultbolag, utan drömmen var att förbli ett produktutvecklingsbolag, gärna inom mobilitetsindustrin. När Volvo Cars visade intresse för teamet var det en perfekt matchning.

Varför Lund och Ideon?

Arbetsplatsen i Lund är belägen i Ideon Science Park, i fastigheten Delta 3, och har fått utvecklas i takt med den kraftiga tillväxten. Anledningen till att den kraftiga tillväxten skett just i Lund är att den höga kompetensen inom inbyggd mjukvara som bilföretaget eftertraktar finns just här. Kompetensen kommer delvis från utbildningar inom Lunds Universitets tekniska högskola (LTH), som är granne med Ideonområdet, men i lika stora delar från den upparbetade erfarenhet från stora företag som finns i området och som genom att rekrytera från varandra höjer den samlade kompetensen tillsammans. Företag som Axis, Ericsson, Sony, Bosch med flera.

– Det är lättare att rekrytera om det finns fler företag i samma kluster som behöver samma kompetens. Medarbetaren får en trygghet i att det finns en redundans och en möjlig karriärutveckling. Här i Lund finns också en stor volym av människor som varit med och produktifierat mjukvara i konsumentprodukter, och dessutom ofta på flera olika bolag. Vi hade inte kunnat växa så fort med så hög kvalitet om vi suttit någon annanstans.

Men att växa fort ställer krav på att arbetsplatsen måste anpassas hela tiden. Där har samarbetet med fastighetsförvaltaren och Wihlborgs varit viktig.

– Jag har haft god hjälp av Magnus Andersson, fastighetsförvaltare på Wihlborgs, i över tio år (sju år på Volvo). Det märks att Wihlborgs har en tät dialog med sina kunder och att de tar ett helhetsgrepp för området för att de ska kunna fortsätta växa. När vi flyttade in i det här kontoret trodde jag inte vi skulle kunna fylla lokalerna, men det har vi nu gjort.

Utmaningen – fler ungdomar behöver utbildas inom teknik

Ska Volvo Cars fortsätta växa behövs fler teknik- och mjukvaruutbildade på marknaden och idag är det allt färre som väljer att gå på teknisk högskola. Med anledning av det är Henrik och hans medarbetare engagerade i aktiviteter som inspirerar fler barn och ungdomar att välja teknisk utbildning. Ett exempel är Ideon Coder Kids, som på loven inspirerar mellanstadieelever att lära sig programmera – tillsammans med medarbetare från olika storbolag på Ideon. Helst skulle Henrik se att dessa initiativ även når ut till ytterområden i Malmö och Lund.

– Jag tror att det finns en stor outnyttjad potential i smarta ungdomar som vuxit upp i ytterområdena. Tänk om de visste vilken cool karriär de kunde få om de tar sig genom en ingenjörsutbildning. Vi tar gärna emot dem här.

Källa: Wihlborgs

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer