Chockhöjning av hyror väntar efter årsskiftet

 
Chockhöjning av hyror väntar efter årsskiftetWhite Arkitekter har en lösning för outnyttjade kvadratmeter. Foto: Anders Bobert Vi står inför en stegrande inflationstakt. Många företag, myndigheter och andra verksamheter har en hyreschock att vänta efter årsskiftet. Samtidigt är inte alla medvetna om hur verksamhetens lokalanvändning ser ut.

Polisens hyror väntas öka med 250 miljoner, medan Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Göteborgs universitet beräknas öka med cirka 70 – 80 miljoner. Anledningen till chockhöjningarna är att vissa hyreskontrakt räknas upp med samma siffra som inflationstakten låg på i oktober året innan. Detta år ser den ut att hamna på ungefär 10 – 11 procent, vilket innebär att många företag, myndigheter och andra verksamheter har en hyreschock att vänta efter årsskiftet.

– Varje kvadratmeter kostar tusenlappar i hyra och drift varje år. Ineffektiv lokalanvändning är inget nytt problem, men eftersom kunskapen om hur de används är låg har det inte kopplats till vare sig kostnader eller resursslöseri, säger Linda Mattsson, arkitekt på White Arkitekter, som just nu driver flera uppdrag med fokus på lokaloptimering.

White Arkitekter presenterar nu den nya tjänsten Square Meter, som tar reda på hur lokaler används och kan optimeras på bästa sätt. Med hjälp av sensormätning kartläggs en verksamhets lokalanvändning. 

– Med stöd i data och evidens kan vi dra mer informerade slutsatser kring vilka åtgärder som bör vidtas. Det kan vara allt från att behovsstyra belysning eller sänka värme och ventilation i rum eller våningsplan som inte används, till att säga upp och förhandla om hyresavtal. Det handlar också om att utforma lokalerna så att de är effektiva, attraktiva och anpassade efter verksamhetens verkliga behov, säger Linda Mattsson.  


Taggar

På kontoret

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer