De installerar solceller på varje fastighet

 
De installerar solceller på varje fastighetBiltema påbörjar nu sin största miljöinvestering i koncernens historia. Biltema installerar 1 miljon kvadratmeter solceller för att säkra tillgången på energi och i slutändan bli självförsörjande på el. Detta är en investering i miljardklassen för koncernen.

”Att producera vår egen el lokalt med hjälp av solceller säkrar vi tillgång på energi och även minskar vår miljöpåverkan. Förutom att förse våra varuhus och lager räknar vi med att kunna sälja tillbaka vårt överskott på sommarmånaderna och bidra till mer förnybar energi på marknaden.” säger Adelina Voci, Vice VD Biltema Sweden AB.

2019 inleddes ett pilotprojekt i Danmark som uppvisar goda resultat. Nu planerar Biltema att installera solceller på alla sina fastigheter i Sverige.