Miljöprofilerat kontor i Stockholms hjärta

 
Miljöprofilerat kontor i Stockholms hjärtaAssemblin ansvarar för konstruktion och installation gällande värme, sanitet och kyla i Sergelhuset i Stockholm. Illustration: Tomorrow/Vasakronan I Sergelhuset byggs nu Stockholms mest centrala kontor. Projektet ska klassas med den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum.

Nio våningsplan och 15 000 kvadratmeter kontor vid Sergels torg: Sergelhuset kommer att husera några av stadens mest centrala kontor när det står klart 2020. Projektet har även höga ambitioner inom hållbarhet. Sergelhuset ska klassificeras enligt den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum. Här installeras såväl sedumtak som extremt snålspolande blandare, och regnvatten används för att vattna blomlådor och spola toaletter.

I ett partneringprojekt, där Vasakronan är beställare, har byggentreprenören Zengun anlitat Assemblin för att ansvara för konstruktion och installation inom värme, sanitet och kyla. Ordervärdet ligger på drygt 70 miljoner kronor.

– Att arbeta så här centralt är alltid en utmaning, då det ställer höga krav på planering. Det har dock fungerat bra tack vare stort fokus på ordning och reda i projektet samt att alla leveranser av material samordnas, säger Per Nordén, filialchef Assemblin Stockholm Hus VS.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer