Naturligt ljus på kontoret med BioCentric Lighting

 
Naturligt ljus på kontoret med BioCentric LightingBrainLit återskapar dagsljus och genererar personligt anpassat ljus inomhus. Castellums nya lokaler i Linköping utrustas med BioCentric Lighting från belysningsföretaget BrainLit. Ljuset återskapar det naturliga dagsljusets kvalitet, styrka och variation inomhus. Det gör att de anställda kan behålla sin naturliga dygnsrytm.

Naturligt över dagen varierande dagsljus synkroniserar människors dygnsrytm. Att arbeta mycket inomhus, i ett statiskt ljus av för låg kvalitet, gör att vi förlorar denna funktion och förskjuter eller tidigarelägger dygnsrytmen. Precis som om vi skulle ha förflyttat oss mellan tidszoner. En osynkroniserad dygnsrytm över tid leder bland annat till att vi sover sämre, vilket kan orsaka en lång rad allvarliga hälsoproblem. BrainLits lösning BioCentric Lighting återskapar det naturliga ljuset i variation och kvalitet, vilket gör att man blir mer alert på dagarna och får lättare att koppla av på kvällen. Både hälsan och effektiviteten gynnas således av att återfå en naturlig dygnsrytm.

– Att våra anställda och hyresgäster mår bra på arbetsplatsen är vår absolut högsta prioritet. I stället för att bli trötta och orkeslösa när de arbetar mycket inomhus, blir de nu både piggare och friskare tack vare att vårt nya kontor utrustas med BioCentriskt ljus, säger Therese Malmström projektutvecklare på Castellum.

Detta är den tredje installationen av BioCentric Lighting som Castellum gör. De två första är i Lund, dels på Castellums kontor och även i en kontorsbyggnad där bl.a. BrainLit har sitt kontor. I Linköping finns systemet sedan tidigare även hos Sigma Connectivity.

– Vår vision är att med hjälp av BioCentric Lighting förbättra hälsan för alla som jobbar inomhus, både i Sverige och internationellt. Därför är vi väldigt glada över att en så stor och framåtblickande fastighetsägare som Castellum väljer att utöka vårt samarbete i fler lokaler och fler städer, säger BrainLits vd Niclas Möttus Olsson.

Taggar

Inför flytten

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer