Nodi är Göteborgs bästa byggnadsverk 2022

 
Nodi är Göteborgs bästa byggnadsverk 2022Nodi kontorshus är Göteborgs bästa byggnadsverk 2022. Foto: Åke E:son Lindman Nodi kontorshus har korats till Göteborgs bästa byggnadsverk av Per och Alma Olssons fond. Next Step Group och Bygg-Göta är byggaktörer och White Arkitekter är arkitekter. 

– Byggnaden är väldetaljerad, och samtidigt stramt vacker till sin karaktär. Samtida och historisk byggnation på samma gång. Här har byggherre, arkitekt och entreprenör visat på ett genuint intresse för en ny hållbar värld. Det är bara att applådera!, säger Carina Ridenius, ledamot i priskommittén för Per och Alma Olssons fond.

Nodi kontorshus i Nya Hovås färdigställdes år 2021 och är med sin stomme i trä utformad för att få ett trivsamt inomhusklimat samtidigt som det har ett lågt klimatavtryck.

– Genom tidig involvering och öppenhet har vi med vår metod för samskapande lyckats förena alla parter i en ambitiös och gemensam vision. Nodi är ett bevis på att arkitektur, hållbarhet och ekonomi kan gå hand i hand. Att vi nu får ta emot denna prestigefyllda utmärkelse känns ärofyllt och fantastiskt roligt för oss och för alla branschkollegor som passionerat jobbat med projektet, i synnerhet vårt fina samarbete med entreprenören BRA Group, säger Oskar Lindström, projektledare på Next Step Group.

Totalt nominerades sju byggnadsverk till 2022 års pris. Priset som vinnaren tilldelas består av en plakett och 10 000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. 

Juryns motivering:

”Den dovt mörkbruna trävolymen är platsens lugn. Omgivningens cirkus av tegel, puts, plåt, och aluminium, ackompanjerad av 158:ans puls, är en kontrast till den mörka gestalten som ber om ’största möjliga tystnad’. De utkragande våningarna mot söder och väster är en trygg balansakt som bygger på ett rationellt pelar-balksystem av limträ. Byggnadens överhäng ger fasaden skugga samtidigt som resultatet, byggnadens hela form, hävdar områdets betydelse. Formen känns igen i samtida och historiska exempel där bärverket är en fundamental utgångspunkt. Väldetaljerade massiva träkonstruktioner, höga våningshöjder och tekniska system som konsekvent följer konstruktionens rytm ger invändigt en säreget rättfram arbetsmiljö. Med kontorshuset Nodi redovisar byggherre, arkitekt och entreprenör ett genuint och professionellt intresse för en ny hållbar värld. Applåder!”

Taggar

Göteborg