Pembroke och Hufvudstaden har nöjdaste hyresgästerna

 
Pembroke och Hufvudstaden har nöjdaste hyresgästernaVinnarna jobbar mycket aktivt med de områden som starkast driver kundnöjdhet. Pembroke Real Estate har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster och i kategorin Storbolag hamnar Hufvudstaden i topp. Det visar Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet. 

Pembroke Real Estate toppar Fastighetsbarometern Kontor 2017 med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 83 och har därmed Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster. Näst högsta NKI i mätningen erhölls av Storebrand med ett NKI på 82. I kategorin Storbolag toppar Hufvudstaden med ett NKI på 82 följt av Humlegården (78) och Atrium Ljungberg (75). Årets bästa NKI-förbättring vanns av Novi Real Estate, förvaltare av SEB:s fastighetsportfölj som ökade sitt NKI med hela 5 enheter. Gemensamt för dessa bolag är att de jobbar mycket aktivt med de områden som starkast driver kundnöjdhet. Årets vinnare av Fastighetsbarometern Kontor beskriver framgångarna med dessa ord:

– På de marknader vi finns, kan vi bara bli framgångsrika om våra hyresgäster är framgångsrika. Vi har därför valt att erbjuda våra hyresgäster ett mervärde i form av en utökad servicenivå. Denna består av allt från engagerade receptionsvärdar till vårt eget engagemang i detaljer kring lokalvård och även ett extra fokus på säkerhet. Med allt detta hjälper vi våra hyresgäster att fokusera på sina egna affärer medan vi fokuserar på omgivningen och servicen. Vi är mycket stolta över att vår satsning på mervärde har gett oss förstaplatsen i år, säger Karl Sundholm, Property Manager på Pembroke Real Estate.

– Vi ser med stor glädje på resultaten som är ett bevis på att vi jobbar rätt. För oss grundar det sig i vår övergripande affärsidé att alltid sätta kunden i centrum. Vårt kunddrivna arbetssätt är något som genomsyrar hela vår organisation samtidigt som vi ständigt arbetar med att öka servicenivån och utveckla kundbemötandet, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet förblir i år oförändrat och ligger kvar på 73 på en 100-gradig skala, vilket är en tangering av det näst högst uppmätta indexet sedan starten av Fastighetsbarometern 1997. De områden som starkast driver kundnöjdheten är hur fastighetsägaren lever upp till den image bolaget har, den service som ges till hyresgästerna, uppfattningen om den lokal och fastighet man sitter i som hyresgäst samt hur felanmälningar behandlas.

– Förra året såg vi för första gången en negativ utveckling av Fastighetsbarometern Nöjd-Kund-Index efter den positiva trend som pågått det senaste decenniet. Årets resultat ligger kvar på samma nivå som 2016 vilket bekräftar att det blivit allt mer krävande att möta hyresgästernas högt ställda förväntningar i samband med branschens starka utveckling inom kundnöjdhet. Samtidigt visar tangeringen av den näst högsta indexnivån sedan starten av Fastighetsbarometern att branschen fortsätter prestera på en hög nivå. Det fortsätter dessutom att vara hård konkurrens i toppen av Fastighetsbarometern, där 3 bolag har ett NKI på 82 eller högre, säger Magnus Johnson, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

– Att känna till och förstå kundernas behov är grundläggande för att fastighetsägare ska kunna anpassa sitt erbjudande till hyresgästerna. Fastighetsbarometern Kontor är ett bra verktyg för att mäta kundnöjdhet hos kontorshyresgäster och ger fastighetsägare möjlighet att prioritera de områden i förvaltningen som är viktigast för hyresgästen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.


Jenny Marcuson Fors

 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer