Profi Fastigheter uppför solcellsanläggning

 
Profi Fastigheter uppför solcellsanläggningSolcellsanläggningen kommer att monteras på taket av en befintlig byggnad och leverera 230 MWh/år. Profi Fastigheter etablerar en större solcellsanläggning i Bredden/InfraCity och har tecknat samarbetsavtal med Eneo Solutions AB. Anläggningen, som är 1 500 kvadratmeter stor, blir den största i Upplands Väsby kommun och planeras tas i drift under kvartal 3.

Solcellsanläggningen kommer att monteras på taket av en befintlig byggnad och leverera 230 MWh/år, vilket motsvarar hushållselen i 45 normalstora svenska villor. Profi Fastigheter beräknar koldioxidbesparingen till 18 ton årligen.

Att använda förnyelsebar energi för elanvändning i fastigheterna är viktigt för Profi Fastigheter. Vid varje nytt förvärv läggs energiförbrukningen om till förnyelsebar energi så fort det är möjligt. Utöver solceller har Profi Fastigheter valt vattenkraft, bergvärme och vindenergi som förnyelsebara energikällor.  

Thomas Sipos, vd, säger i ett pressmeddelande:

”För oss är solceller en självklar del av det framtida och hållbara samhället, ett samhälle som vi bestämt oss vara en del av att utveckla. I Bredden/InfraCity har vi sällsynt goda förutsättningar för solceller, såväl vad gäller fastigheternas utformning som solens förmåga att optimera anläggningen.”


Jenny Marcuson Fors

 

Lediga lokaler