Rekordhög omsättning på kontorshyresmarknaden i Stockholm

 
  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2022. Källa: CityMark Analys

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2022. Källa: CityMark Analys

  • Vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, 2009-2022.

    Vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, 2009-2022.

Föregående
Nästa
 
Omsättningen bland kontorshyresgästerna i Stockholm väntas nå rekordnivåer i år men nettouthyrningen är negativ, enligt CityMark Analys senaste kartläggning.

Vakansgraden i centrala Stockholm (innanför tullarna) uppgick till 6,7 procent enligt höstens kartläggning från CityMark Analys (oktober 2022). Det är i stort sett samma nivå som i tidigare mätningar under 2021 och 2022. 

I Söderort var vakansgraden 9,4 procent, vilket var i linje med vårens utfall men under nivåerna under 2021. I Norrort var 16,0 procent av kontorsbeståndet vakant, samma andel som under våren men en bit över nivåerna under fjolåret.

Generellt har vakanserna i moderna och centralt belägna kontorsfastigheter som är anpassade till digitala och mobila arbetssätt minskat, medan vakanserna ökat i äldre och omoderna fastigheter i sämre lägen. Geografiskt har vakansutvecklingen varit mer gynnsam i de allra mest centrala lägena än i närförorterna. Utanför tullarna utvecklas Söderort starkare än Norrort.

– Vakansläget har stabiliserats på Stockholmsmarknaden det senaste året efter den snabba uppgången under 2020 och början av 2021. En stark utveckling av sysselsättningen i kontorsintensiva sektorer har bidragit. Samtidigt har den anpassning till mer mobila och digitala arbetssätt som följt i spåren av coronapandemin inneburit att kontorsytan per anställd minskat snabbt, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Omsättningen på hyresmarknaden på väg mot rekordnivåer

Efter två pandemiår med låg omsättning har rörelserna på hyresmarknaden tagit fart under 2022. Antalet uthyrningar som hittills registrerats i år är högre än vad de varit vid samma tidpunkt någonsin. Det talar för att 2022 kommer att bli ett rekordår, enligt rapporten. 

CityMark Analys bedömer att bruttoomsättningen på Stockholms kontorsmarknad för helåret kommer att landa på nästan 900 avtal om drygt 600 000 kvadratmeter. Det motsvarar nästan 6 procent av det totala beståndet av kontorsytor.

Bruttouthyrningen har framför allt ökat i de centrala delarna medan ytterområdena, särskilt Norrort, släpar efter. Nya och moderna kontorsytor hyrs ut i högre utsträckning än äldre. En ökande andel av uthyrningen går till coworkingoperatörer och andra aktörer som tillhandahåller flexibla kontorslösningar.

– Bruttoomsättningen på kontorsmarknaden har varit hög men den har inte genererat någon nettouthyrning. Den uthyrda ytan har faktiskt minskat något. Uppenbart vill de flesta hyresgäster ha bra geografiskt läge, bra kvalitet på lokalerna och mer flexibilitet medan antalet kvadratmeter blivit mindre viktigt, säger Tor Borg.


Taggar

Stockholm