Så reagerar vi på färger

 
Så reagerar  vi på färgerResultatet från experimentet har analyserats för att ge varje färg en profil. Foto: SCA. Även om våra upplevelser av olika miljöer, rum och allmänna utrymmen påverkas av en rad faktorer är lokalens väggar och färgdetaljer betydande för vår upplevelse. 

För att utforska hur färger påverkar oss har företaget Tork gjort en test i restaurangmiljö. 
Testpersonerna utrustades med headset, som mäter hjärnvågor, och fick testa åtta olika miljöer i åtta olika färger. Varje miljö var inredd som en restaurang, och helt täckt i en monokrom färg på både väggarna, golv, möbler och porslin. För varje färgexperiment blev gästen ombedd att dricka en dryck och äta en mini-macaron – identiska i alla avseenden med undantag för färgen, som matchade den omgivande miljön. I alla åtta miljöer mättes deltagarnas hjärnaktivitet och hjärtfrekvens, och för att kartlägga alla typer av reaktioner fick de också fylla i en enkät.
– Goethe skapade den första färgteorin år 1810. Ambitionen med vårt experiment är inte att ifrågasätta befintlig teori, utan snarare att bidra med mer färgkunskap, säger Catherine d’Hubert, sortimentschef för bordsprodukter på Tork i Europa.
Analysen visade tydliga och återkommande mönster i hur humör och känslor påverkas av de olika färgerna. Färgerna uppfattades lämpliga för olika typer av tillfällen. Till exempel stimulerar rött starka känslor och kreativitet, medan blått har en lugnande effekt. 
– I det vita rummet med vit dukning var hjärnvågorna låga, en neutral färg som är som en tom duk. Kanske passar det bra vid affärssamtal och möten där samtalet ska vara i fokus. 
Hon förklarar att eftersom färgerna uppfattas så olika så kan det vara bra att anpassa inredningen med olika färger för olika tillfällen. 
– Gult passar bra vid morgonsammanhang. Hjärnan går då mot betaområdet där fokus och problemlösning finns. Man får energi och det kan man behöva på morgonen. 
Hennes tips är att inreda med gula detaljer eller blommor till exempel vid ett  frukostmöte. 
– Grön kan vara en bra färg för vila. Det är en meditativ färg, som är avslappnande och ger lägre puls. Man varvar ner och hämtar ny energi.
Svart är däremot en komplex färg förklarar hon.
– Den ger utslag på allt utom beta. Det passar i den sofistikerade miljön, men mindre bra vid affärssamtal där fokus och problemlösning behövs.
Glädjande Orange 
Generellt ansågs orange modernt, roligt, och förknippat med glada upplevelser tillsammans med vänner och barn. Å andra sidan upplevde vissa orange som något oromantiskt, lite stressande och inte så lyxigt. Resultaten från hjärnvågorna och hjärtfrekvensen visade att orange kan vara ett mer neutralt val istället för andra färger som upplevdes som ännu starkare, så som gult. Hjärnvågs-analysen indikerade också gamma-aktivitet, vilket är associerat med lärande och informationsbearbetning.
Uppiggande Gul
Gult är en spännande och rolig färg som skapar en uppfriskande miljö. Resultaten från hjärnvågsanalysen indikerade högre grad av upphetsning och medvetet fokus, men i extrema fall även högre nivåer av stress. Gällande hjärtfrekvens var både den genomsnittliga och maxnivån hög i den gula miljön. Färgen ansågs passande för att höja stämningen och ge en energi-kick på morgonen. 
Sofistikerat Svart
Svart uppfattades som lyxigt, modernt och sofistikerat, men samtidigt lite ogästvänligt och tråkigt. Resultaten från hjärnvågsanalysen indikerade högre nivåer av kreativitet och upphetsning, men också en lägre nivå av fokus – vilket gör det mindre passande för affärssammanhang.
Traditionellt Brun
Brunt gav låga resultat på majoriteten av hjärnans våglängder, vilket indikerar att det är en neutral färg. Delta-våglängder och resultatet på hjärtfrekvensen visade att brunt också kan uppmuntra avslappning och den uppfattas som traditionell och neutral.
Meditativt Grön
Hjärtfrekvensen var under genomsnittet i den gröna miljön. Färgen beskrivs som avslappnande, lugn och välkomnande. Det ansågs passande för möten eller samtal med människor man känner väl. En miljö för återhämtning och vila – snarare än en miljö för spänning .
Exklusivt Vit
Vitt stack ut och gav låga indikationer på hjärnaktivitet.Vitt upplevdes också som den bästa färgen för affärssammanhang. Färgen ses som lyxig och modern, men gav låga resultat på lustfyllda känslor såsom rolig och spännande. En färg lämplig för att skapa neutrala miljöer som inte distraherar från den aktuella uppgiften.
Lugnande Blå
Blått gav höga indikationer på delta-våglängder, vilket tyder på djupt avslappnade tillstånd. Theta-våglängder indikerar också kreativitet och emotionell kontakt. Blått beskrevs som välkomnande, lugnt och avslappnande. Blått ansågs passande för mer informella möten men inte lika lämpligt i affärssammanhang.
Romantiskt Röd
Rött framkallar starka känslor. Hjärnvågs-analysen visade att rött gav höga indikationer på delta- och theta-våglängder – vilket betyder stark emotionell kontakt och höga nivåer av kreativitet. Hjärtfrekvensen var också hög, vilket indikerar en stimulerande miljö. Kanske inte så förvånande var rött starkt förknippat med romantik. Men det finns även en spännande och rolig sida av rött.

Annika Rådlund

Taggar

Inför flytten

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer