Staden växer mot Gårda

 
Staden växer mot GårdaGårda Vesta kommer att rymma cirka 26 000 kvadratmeter fördelat på 25 våningar. Platzer Fastigheter stor starkt på Gårda och planerar två stora projekt i området. Det ger ett välkommet tillskott på större lokalstorlekar, något som det råder brist på i centrala Göteborg idag.

Vi har ställt frågor till Christina Cedérus Olauson, uthyrningschef, Platzer Fastigheter:

Hur ser kontorsmarknaden ut i Göteborg City?

– Generellt så ser vi en mycket stark kontorsmarknad i området och det är välkänt att det råder en utbudsbrist av större lokalstorlekar i området. Något som visat sig både i utvecklingen av tidigare ”mellanlägen” och på hyrorna.   

– Under en tid har det också varit en stark efterfrågan från större företag till stor del drivet av fordonsindustrin men också en hel del offentliga myndigheter. Behov och önskan om att arbeta på nya sätt och locka kompetens ställer krav på att skapa nya typer av kontorslösningar. Lättast att genomföra i nyproduktion men också i befintliga fastigheter om ordentliga grepp tas.

Vad har ni för utvecklingsprojekt i området?

– Vi har flera projekt i områdena både precis färdigställda och kommande. I exempelvis Gullbergsvass utvecklar vi vår fastighet på Kämpegatan 3-7, både bygger om och bygger till och kan erbjuda lokaler från cirka 600 till 3 200 kvadratmeter. I november flyttar vi också själva dit för att möta behovet av större lokaler anpassade till ett verksamhetsbaserat arbetssätt. 

– Staden växer mot Gårda och vi tror starkt på Gårda och har tre möjliga kontorsprojekt i området med lite olika inriktning. Två större;– Gårda Vesta på cirka 26 000 kvadratmeter fördelat på 25 våningar samt vårt samarbetsprojekt med NCC, Kineum där vi förtätar kring befintligt hus och tillskapar ytterligare 30 000 kvadrateter kontor och hotell fördelat på 27 våningar. Två spännande projekt som vi hoppas kan stå klara kring 2020/2021 och som inte bara breddar utbudet på kontorsmarknaden men även förändrar Göteborgs skyline!

– Vidare har vi ett fantastiskt, lite mindre projekt, som vi kallar Källhuset där vi kan erbjuda cirka 1700 kvadratmeter fördelat på fem våningar. Här får man som hyresgäst tillgång till ett eget ”townhouse” med bland annat två terrasser och härligt ljusinsläpp. Här kan vi erbjuda nya, anpassade lokaler redan under 2019.

Vad talar för en etablering här?

– Framförallt för att vi ser ett fortsatt ökat intresse för kontorets betydelse. Den byggda och inredda miljön påverkar oss mycket på dagarna och vi tycker det är kul att företagen väljer och utformar kontor med omsorg för sin personal.

– Till exempel väljer vi att WELL-certifiera vårt projekt Gårda Vesta för att vi vill att byggnaden inte bara ska ta hänsyn till vårt klimat men även att människan som arbetar i huset ska ges de bästa förutsättningarna att må bra.

– Ljusinsläpp, emissioner, luftkvalité, träningsmöjligheter mm är viktiga men även vår fysiska miljö med grönska, inspirerande och varierade miljöer eller kulturinslag är viktiga faktorer för att vi ska må bra och presentera.

– Vidare så spelar självklart kommunikationer och geografi stor roll för en etablering och just i Gårda kan vi erbjuda ett bra utbud av kollektivtrafik och parkeringsplatser kombinerat med en snabb access ut på våra viktiga trafikleder. I Gullbergsvass är närheten till Centralstationen och det vattennära läget viktiga faktorer. Stora fönster som ger utsikt över älven och härligt ljusinsläpp skapar en speciell atmosfär på kontoret.

Hur ser framtiden ut för Göteborg City?

– Den är mycket god som vi ser det. Det finns så mycket spännande i utvecklingsplanerna av nya kontorsprojekt samtidigt som vi befinner oss i en stark högkonjunktur och ska ha en stor ödmjukhet inför de vakanser som uppstår i kölvattnet av kommande flyttar till nyproduktion.

– Men vakanser kan också vara bra triggers till olika fastighetsprojekt, så med en god lyhördhet för kunders och marknadens behov ser vi en mycket spännande framtid för Göteborg city.

Taggar

Göteborg

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer