Vill införa mobilfritt för minskad stress

 
Vill införa mobilfritt för minskad stressHälften av svenska arbetstagare överväger ibland att byta jobb på grund av stress. Mobiltelefonen är en bidragande orsak till stress och en av tre vill därför införa mobilfria möten. Det visar Skanskas undersökning Säkerhetsbarometern.

Skanska belyser sambandet mellan arbetsmiljö och mentalt välbefinnande på jobbet i årets undersökning Säkerhetsbarometern. Resultatet visar att många arbetstagare inte trivs på sina arbetsplatser. Hög stressnivå och begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation är bidragande faktorer till detta. Hela 28 procent av arbetstagarna i Sverige överväger till och med varje månad att söka nytt jobb på grund av stress.

En faktor som bidrar till stress är mobilen. Enligt undersökningen tycker så många som en tredjedel av de tillfrågade att man bör införa mobilfria möten på arbetsplatsen. 65 procent anser att möten på jobbet blir lidande när deltagare använder sina mobiltelefoner. Mobilen är för många ett viktigt arbetsverktyg. Men ständiga avbrott och höga ljudnivåer kan i längden orsaka stress.

– Distraktionerna i dagens kontorsmiljöer är många och gränsen mellan arbetsliv och privatliv är många gånger otydligt. Sammantaget ger det en miljö där det kan vara svårt att koncentrera sig. Dagens arbetsliv ställer högre krav på utformningen av kontorslokaler. Det behövs fler miljöer på ett kontor för att kunna möta det varierande arbetslivet, säger Caroline Arehult, vd, Skanska Fastigheter Stockholm.

På Skanska finns i dag ett mobilförbud på byggarbetsplatser utom på angivna zoner. En mobil som ständigt pockar på uppmärksamhet kan nämligen utgöra ett störningsmoment i det dagliga arbetet. Om man tappar uppmärksamheten kan man missa information eller detaljer som är viktiga för säkerheten på arbetsplatsen.

– På ett kontor handlar arbetsmiljöfrågan i större utsträckning om mental hälsa och stress är en av de största riskfaktorerna. Välplanerade lokaler som ger utrymme för olika behov under dagen, både stillhet och kreativitet, kan minska stressnivåerna hos medarbetarna. Egentligen borde mobilfria zoner på ett kontor vara lika självklara som på en byggarbetsplats, säger Caroline Arehult, vd, Skanska Fastigheter Stockholm.

Tycker du att din arbetsplats bör införa något av följande? (Flerval)   

Totalt Ålder 18–29       Ålder 30–39       Ålder 40–49       Ålder 50–65

Mobilfria möten 29 %        27 %                    23 %                   25 %                    38 %

Mötesfria dagar  17 %         15 %                    15 %                  22 %                    15 %

Tysta rum/zoner   13 %         14 %                    16 %                  10 %                    12 %

Mobilfria zoner      10 %         8 %                      7 %                    12 %                    11 %

Tid för att mail       7 %           10 %                    8 %                      7 %                      4 %

Förbud hörlurar     4 %            4 %                      4 %                     4 %                     6 %

Inget av ovan          38 %         41 %                    42 %                   39 %                    33 %

Tveksam, vet ej        9 %           12 %                   9 %                      8 %                      8 %

 
Upplever du ofta att möten blir lidande av att medverkande använder mobiltelefon?


Totalt          Ålder 18–29       Ålder 30–39       Ålder 40–49       Ålder 50–65

Ja, alltid           5 %              6 %                      3 %                      6 %                      5 %

Ja, ofta             15 %           14 %                    13 %                    18 %                    17 %

Ja, ibland         45 %            32 %                    46 %                    50 %                    50 %

Nej, aldrig       26 %             32 %                    28 %                    23 %                    22 %

Vet ej                9 %               16 %                    10 %                    3 %                      6 %

 


 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer